Nye parkeringsbestemmelser – mer hensiktsmessig?

Nye parkeringsbestemmelser – mer hensiktsmessig?

Nye parkeringsbestemmelser for Fredrikstad skal utformes.

  • Handler parkeringsbestemmelsene kun om inntjening for kommunen?
  • Ser politikerne på parkeringsbestemmelsene som et bevisst virkemiddel for å stimulere til en levende by med kontorarbeidsplasser og handel?

Frode Samuelsen, virksomhetsleder for parkering og transport i Fredrikstad kommune, skal føre saken i pennen på vegne av Fredrikstad kommune. Vi inviterer til debattmøte hvor Frode Samuelsen innleder og politikere stiller til paneldebatt. Spørsmål og innspill fra salen hører med.

Fredrikstad Næringsforening har kartlagt hvordan parkeringsbestemmelser praktiseres i andre byer i tillegg til å gå nøye gjennom bestemmelsene i Fredrikstad. Parkeringspolitikk er viktig for utvikling av sentrum, og derfor må vi bli med å påvirke.

Møt opp til parkeringsdebatt FØR nye bestemmelser vedtas!

Om morgenmøtene

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden kl. 08.00-09.30. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
07. januar, 2015
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk