Prestasjonskultur

Prestasjonskultur

Per-Mathias Høgmo vil i seminaret fokusere på prestasjonskultur i bedriftene, og viktigheten av å gjøre nødvendige endringstiltak som følge av koronakrisen.

Aktuelle temaer:

– Verdiene som styringsredskap er viktigere enn noen gang
– Involvering av ansatte skaper eierskap, økt motivasjon og ansvar
– God balanse mellom jobb og fritid (arenamodellen) gir økt energi

Per-Mathias Høgmo har lang erfaring fra idretten med fokus på lagspill og prestasjoner. Erfaringene har han brukt videre som rådgiver også i næringslivet, med spesielt blikk på organisasjonsutvikling. Fellestrekkene har vært at gjennom en god struktur og fokus på innovasjon, skapes det en kontinuerlig utvikling. Høgmo er knyttet til Universitetet i Tromsø, hvor han er i sluttfasen på sin doktorgrad om prestasjonskultur.

Sted: Streames på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening

Notér tiden i kalenderen din, så sees vi på vår digitale møteplass!

Dato/tid
28. april, 2020
Kl: 9.00 - 9.45

Pris: Gratis nettmøte, åpent for alle.
Sted: , ,


Lukk