Reiseliv i endring – ny strategi for Fredrikstad og Hvaler

Reiseliv i endring – ny strategi for Fredrikstad og Hvaler

Reiseliv er en av verdens eksportnæringer med et betydelig framtidspotensial. Den er sysselsettingstung, den egner seg til regional utvikling og den rigger seg nå for å ta et tydeligere samfunnsoppdrag slik at den blant annet kan bidra til det grønne skiftet.

Hvordan kan reiselivet bidra til å løfte Fredrikstadsamfunnet?
Dette er ett av flere viktige spørsmål som destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad og Hvaler arbeider med i en ny strategi.

Reiselivet har tatt en større støyt enn de fleste andre bransjer det siste året. Samtidig har den digitale utviklingen ført til at møter og konferanser har funnet nye plattformer.

Omstilling må til, og en fremtidsrettet strategi er nødvendig for at destinasjonsselskapet skal kunne være en viktig støttespiller for næringen.

Visit Fredrikstad og Hvaler har i løpet av høsten 2020 arbeidet med en ny strategi for selskapet – og reiselivet i vår region, ledet av MIMIR. Hør mer om dette fra:

  • Ann-Jorid Pedersen, reiselivsrådgiver i MIMIR AS
    MIMIR AS har siden 1996 levert rådgivningstjenester til private bedrifter og attraksjoner, til reisemål, offentlige etater, Innovasjon Norge og en rekke andre kunder i hele landet. De arbeider i disse dager med Norges nasjonale reiselivsstrategi.
  • Maya Nielsen, reiselivssjef i Visit Fredrikstad og Hvaler
    Visit Fredrikstad og Hvaler er et av landets største destinasjonsselskaper. Selskapet ble etablert i 2003 på initiativ fra Fredrikstad kommune. Etableringen ble fasilitert og gjennomført av Fredrikstad Utvikling (nå Fredrikstad Næringsforening), i tett samarbeid med det lokale reiselivet. I dag er selskapet et viktig verktøy for kommunen og næringen i destinasjonsutviklingen av Fredrikstad.

Som en følge av søndagens pressekonferanse avlyser vi fysisk oppmøte på Litteraturhuset.
Møtet vil bli streamet og sendt direkte på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening

Velkommen til digitalt morgenmøte! 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
06. januar, 2021
Kl: 8.30 - 9.15

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk