Rikets tilstand / Viken / Den lille verdensbyen Fredrikstad

Rikets tilstand / Viken / Den lille verdensbyen Fredrikstad

Velkommen til årets første morgenmøte, hvor vi setter følgende på agendaen:

Hvordan er tilstanden i norsk økonomi? Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank går gjennom forventninger til 2019.

Byene konkurrerer – hvordan vil det nye konkurransebildet i Viken se ut? Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening gir oss bildet og reflekterer spesielt rundt Fredrikstad og nedre Glommas konkurransekraft.

Fredrikstad kommune – en aktiv pådriver i næringsutviklingsarbeidet. Konstituert rådmann, Nina Tangnæs Grønvold, beskriver kommunens utfordringer og hvordan trykket skal opprettholdes.


Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
09. januar, 2019
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk