Risikoanalyse i koronatider

Risikoanalyse i koronatider

Hvordan kan vi bruke faget risikoanalyse til å tolke utviklingen den neste tiden. Koronapandemi og oljepriskollaps rammer Norge på likt. Å være bedriftsleder innebærer et ansvar for å forstå farvannet selskapet befinner seg i. Styret har handlingsplikt, men hvordan skal vi forholde oss når vi knapt kan se et neste fast punkt?

Hva er handlingsrommet til nasjonale politikere og hva er deres mål? En top-down vurdering.
Hvordan vil bedriftsledere agere? Hvilke trusler kan oppstå. En buttom-up vurdering.
Kan informasjon framkommet i påsken gi flere indikasjoner?

Hør Rune Fredriksen, politiker, forsker på risikoanalyse hos Institutt for Energiteknikk
Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, stiller spørsmål og kommenterer

Målgruppe: 2. gruppe som deltar i nettverket ambisiøse bedrifter, samt bedrifter, politikere, byråkrater som trenger bistand til å analysere det ukjente, denne gang koronapandemien.

Sted: Streames på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening

Notér tiden i kalenderen din, så sees vi på vår digitale møteplass!

Dato/tid
15. april, 2020
Kl: 9.00 - 9.45

Pris: Gratis nettmøte, åpent for alle.
Sted: , ,


Lukk