RV110 – Hva skal bygges? Hvilke utfordringer ser man for seg?

RV110 – Hva skal bygges? Hvilke utfordringer ser man for seg?

Faggruppen for bygg- og eiendom har vært på flere byggeplasser og vil nå se om vi kan lære noe annet ved å besøke et veiprosjekt. Noe er forskjellig, mye er likt. Det skal investeres 8 milliarder kroner i vei i Nedre Glomma og mer enn 10 milliarder kroner i jernbane. Lokale aktører har allerede vunnet store kontrakter. Mer skal vinnes!

Kan et anleggsprosjekt som RV110 ha overføringsverdi til bygg?

Vi får innblikk i prosjektets utfordringer og om prosjektets stramme tidsfrister. Videre får vi høre om utfordringer knyttet til grunnforhold og de ulike konstruksjonene som bru over Seut.
Hensyn til omgivelsene, hvordan er det løst?

Hva kan ha overføringsverdi til bygg?

Innledere:
Prosjektleder Tore Veum, Statens Vegvesen
Prosjektleder Vegard Johansen, Park og Anlegg AS

Det blir god tid til å stille spørsmål.

Velkommen!

Dato/tid
15. mars, 2016
Kl: 15.00 - 16.30

Pris: Gratis medlemsmøte. Servering av kaffe og kringle.
Sted: Onsøy rådhus, Storveien 2, Gressvik

Arrangør: Fagutvalg bygg og eiendom i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk