Samferdsel – herfra til dit, men likevel ikke helt rett frem…

Samferdsel – herfra til dit, men likevel ikke helt rett frem…

Agenda:
• Ordførerne skal forhandle med staten om byvekstavtaler, og Fredrikstads ordførers lokale infrastrukturgruppe er opprettet. Mer om dette ved ordfører Jon-Ivar Nygård

• Nullvekst i personbiltrafikken, fortetting, InterCity, arealplan, trafikkanalyser, tilgangen til E6… – hva med næringstrafikken? Hva er status og hvilken betydning har dette for kommunens vekst? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening

• Vi avslutter med spørsmål og diskusjon

Transportsystemet er en av fire satsingsområder i Fredrikstad Næringsforening. Fra vår strategiske plan:
Transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten.


Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
05. september, 2018
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk