Samferdselsseminar om transportsystemet i Fredrikstad og Nedre Glomma

Print Friendly, PDF & Email

Vi må være pådrivere for at transportsystemet kontinuerlig utvikles.

Distriktets transportbehov er mer enn hva bypakken svarer på. VI må være pådrivere for bedre tilgang til E6, helhetlige løsninger for Borg Havn, bedre og fremtidsrettede løsninger for persontransport slik at våre innbyggere kan velge alternativ til personbil med mer. Men hvordan skal vi jobbe?

 

 

Det kan handle om:
– å få oppslutning om oppstart av KVU, argumentere iht. vegnormal og tilsvarende veiledere når nye behov oppstår
– å få på plass bedre ordninger for KS2-behandlinger i Stortinget for alle norske bypakker
– å få satt en plan for kollektive knutepunkter og fylkets kollektivsatsing
– å prioritere og igangsette prøveprosjekter som handler om fremtidens transport, som f.eks. førerløse minibusser, elektriske ferger mv.

På agendaen:

Del 1 – STATUS
Innledning. Ved Georg Bjørnson, infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening
Samferdselsutfordringene i Nedre Glomma er mange. Hvilke tiltak har vi en plan for og hvilke tiltak faller utenfor bypakken og må løses på annen måte? Ved Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad og medlem i styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma
Fagetatenes rammer og prinsipper for faglig vurdering. Ved Turid Stubø Johnsen, Statens vegvesen
Borg Havn, status på drift, investeringer og farled. Ved Tore Lundestad, Borg Havn

Pause

Del 2 – GODS OG BEDRIFTERS BEHOV
Tilgangen til E6 må bedres, og en langsiktig strategi for gods til og fra Borg Havn trengs. E6 tettes igjen med lokaltrafikk når virksomheter flytter til E6. Ved Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening
Jernbanen for godstransport inn og ut av Norge, og fra og til Østfold. Ved Michael Andersen Brendås, Jernbanedirektoratet
Moss Havn eller Borg Havn? Hvorfor bør vi konsentrere oss om en havn i Østfold? Men hva kreves da? Ved Finn Erik Blakstad, varaordfører i Rygge kommune og stortingskandidat for Venstre

Lunsj

Del 3 – FREMTIDEN – MINDRE BILKJØRING, HVA ER ALTERNATIVENE?
Førerløse busser – hvor langt frem er dette? Erstatning for minibussene i Fredrikstad – et godt sted å begynne? Ved Olav Madland, Acando AS
Elektriske byferger – Elektriske hurtigbåter. Hva skjer rundt oss? Ved Arne Osmundsvaag
Kollektivutredningen – nye tilbud før bompengeoppstarten. Ved Jostein Haug, Østfold fylkeskommune
Fredrikstad er helt elektrisk? En visjonsoppsummering. Ved Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

Målgruppe: Fylkes- og lokalpolitikere og offentlig ansatte med ansvar for planlegging, ev. også behandling av fremtidige reguleringsplaner.
Medlemsbedrifter i Fredrikstad Næringsforening med interesse for samferdsel i Fredrikstad-regionen.

Velkommen!

 mandag 27. mars
Tid: 09:00 - 14:00

Pris: Gratis
Arrangør: Infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening

Sted: Handelsstanden Fredrikstad, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • Nipas AS Nipas AS

    Tony Øvrevik og Nipas-teamet gir bort en arbeidsdag! Les mer om dette, og bedriften som er midt oppe i konsolidering, re-branding og videre vekst.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design