Sammenhengen mellom tillit og økonomisk vekst

Sammenhengen mellom tillit og økonomisk vekst

Forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom tillit og økonomisk vekst*. Hvordan står det til med tilliten mellom aktører i Fredrikstad, og hvilken betydning har dette for arbeidsplassutviklingen?

Program

  • Tillit er viktig – Hvordan navigere når den blir satt kraftig på prøve. Ved rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess
  • Tillit – funn & framtid. Solveig Svardal fra Telemarksforsking presenterer funn fra kartleggingen av tillit blant Fredrikstads næringsliv, politikere og byråkrati. Hun redegjør også for begrepet tillit og funn som kan ha relevans for et steds utvikling.

Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening har valgt å benytte Telemarksforsking sin attraktivitetspyramide til å måle bosteds-, besøks- og næringsattraktivitet i Fredrikstad. Vi deltar også i deres forskingsprosjekt «Tillit som drivkraft i regional utvikling».

Vi kan avsløre ett funn: Fredrikstadaktørene har tro på fremtiden, men vi tror ikke vi kan påvirke den selv.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

*Whiteley, 2000; Zak and Knack, 2001; Beugelsdijk et al., 2004; Bjørnskov & Méon 2010

Dato/tid
05. oktober, 2016
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening.


Lukk