Sentrumsgruppens morgenmøte

Sentrumsgruppens morgenmøte

Velkommen til sentrumsgruppemøte!

Ekstra på dette møtet:

INFORMASJON FRA KOMMUNEN OM ARBEID/GRAVING I SENTRUM

I forbindelse med oppstart av arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpssystemet i sentrum, kommer det representanter fra kommunen for å gi informasjon. Gravearbeidet vil berøre store deler av sentrum, og det vil bli gitt informasjon om hvilke gater dette berører, i hvilket omfang, samt tidsplan.

Alle drivere i Fredrikstad sentrum ønskes velkommen til sentrumsgruppemøte. Vi møtes en gang i måneden for å dele nyheter og informasjon, bygge samarbeid og nettverk, samt diskutere felles interesser for sentrum.

Det serveres kaffe og te, og vi setter også av tid til mingling og god prat.


Hjertelig velkommen!

 

Sentrumsgruppen er drivere i Fredrikstad sentrum som møtes en gang i måneden for å dele nyheter og informasjon, bygge samarbeid og nettverk og diskutere felles interesser for sentrum. Det serveres kaffe og  te, og settes alltid av tid til mingling og god prat.

Dato/tid
07. februar, 2023
Kl: 8.30 - 9.45

Pris: Gratis, servering av kaffe & te
Sted: Divan, 2. etasje, Storgata 3, Fredrikstad

Arrangør: Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk