Sentrumsgruppens morgenmøte

Sentrumsgruppens morgenmøte

Agenda:

  • Generell informasjon og oppdatering
  • Presentasjon nytt kommunikasjonskonsept
    • Sosiale Medier
    • Film
  • Gavekort
    • Kjennskapskampanje
  • Arrangementer status

 


Velkommen, dine innspill som aktør i Fredrikstad sentrum er viktige!

Sentrumsgruppen er drivere i Fredrikstad sentrum som møtes 4-5 ganger per år. Dette er sammenkomster hvor vi får kaffe/te. Vi har program i deler av tiden med aktuelle saker, og åpner alltid opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere våre særinteresser for sentrum! Det er lov å komme senere og å gå tidligere.

Dato/tid
28. mai, 2020
Kl: 8.30 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe/te og frukt.
Sted: Scandic City, Gunnar Nilsensgate 9, Fredrikstad

Arrangør: Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk