Sentrumsgruppens morgenmøte: Byutvikling – hva skjer i sentrum, og aktiviteter

Sentrumsgruppens morgenmøte: Byutvikling – hva skjer i sentrum, og aktiviteter

Etablering og utvikling av gode handelsområder krever en bevisst tilpasning som viderefører eller styrker stedets kvaliteter. Attraktive byrom, opplevelsestilbud, god parkeringspolitikk, og riktig sammensetning av butikker er avgjørende for suksess, både i kjøpesentre og på gateplan. Det er mange prosesser på gang samtidig i sentrum i dag. Vi ønsker å involvere sentrumsgruppen i planer og idéer som gårdeiere og Fredrikstad næringsforening mener det er hensiktsmessig å videreutvikle.

  • «Den som kommer sjøveien får mer enn fast grunn under føttene» Vi ser på bryggepromenaden.
  • En premiss for vellykket byhandel er at den fysiske utformingen viser ambisjon om estetisk kvalitet og samspiller på en positiv måte i gatebildet. Vi ser på «shared spaces» og konkrete gater.
  • Det er en forutsetning for en vellykket handelsstruktur at løsningen på lang sikt har økonomisk bærekraft og er konkurransedyktige i forhold til eksterne handelssentre. Vi informerer noen planer i den aller midterste sentrumskjernen og sentrumsleder gir en orientering om status

Kristian Fr. Kristiansen oppdaterer om aktivitetsplanen for sentrum denne våren, og åpningstider.

Velkommen, dine innspill som aktør i Fredrikstad sentrum er viktige!

Sentrumsgruppen møtes den siste tirsdagen hver måned kl. 08.30 til kl. 09.45 på Handelsstanden i Nygaards gata 5. Frokost serveres fra 08.00-08.30. Dette er sammenkomster hvor vi får kaffe/te og litt godt hjemmelaget brød. Vi har program i deler av tiden med aktuelle saker, og åpner alltid opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere våre særinteresser for sentrum og næringsvirksomhet! Det er lov å komme senere og å gå tidligere.

Dato/tid
29. mars, 2016
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Lukk