Sentrumsgruppens morgenmøte: Sommer, jul, statistikk og Gorglar

Sentrumsgruppens morgenmøte: Sommer, jul, statistikk og Gorglar

Velkommen til høstens første møte for Sentrumsgruppen! På agendaen står:

  1. Oppsummering av sommeren v/Kristian Fr. Kristiansen
  2. Statistikk og tall for Fredrikstad sentrum v/Stine Ferguson
  3. Planlegging av julen
  4. Gorglar – sammen om å nå kundene. Eiere av Gorglar presenterer et verktøy for å nå kundene.

Mer om Gorglar

Det handler om respons, sier de som kan noe om markedsføring. Gorglar sier heller: «det handler om omsetning, fordi respons kan være alt annet enn salg. For de er det din økte omsetning som teller. Alt annet er helt uvesentlig (bortsett fra god kundeservice).»

«Med dette stamkunde programmet får du en helt unik løsning som bygger kundelojalitet langt over det vanlige. Du bygger også ditt stamkunde program som din viktigste eiendom og hvor du selv har full kontroll.»

Sammen, ikke alene
Ta tjenester som AirBnb, Uber, nabobil etc., felles for de fleste av disse modellene er at de defineres under området «delingsøkonomi». Det vil si at de har funnet ut at det er smart å ikke gjøre alt selv. På tilsvarende måte gjør Gorglar det med sin samkjøringmodell. Flere bedrifter bygger sine kundelister og deler på disse. Effekten blir at du slipper å dra hele lasset alene. Har du en butikk ved siden av deg? Be de om å bygge kundelister også. Til sammen kan det gi et mye bedre resultat.

Velkommen, dine innspill som aktør i Fredrikstad sentrum er viktige!

Sentrumsgruppen er drivere i Fredrikstad sentrum som møtes den siste tirsdagen hver måned, kl. 08.30 til kl. 09.45 på Handelsstanden i Nygaards gata 5. Frokost serveres fra 08.00-08.30. Dette er sammenkomster hvor vi får kaffe/te og litt godt hjemmelaget brød. Vi har program i deler av tiden med aktuelle saker, og åpner alltid opp for tid til å prate sammen. Det viktigste er at vi har en arena for å diskutere våre særinteresser for sentrum! Det er lov å komme senere og å gå tidligere.

Dato/tid
30. august, 2016
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis medlemsmøte. Frokost fra 08.00-08.30, møtestart kl. 08.30
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Lukk