Sirkulær økonomi – et kunnskapsløft. Hva er behovene og hva er mulig?

Sirkulær økonomi – et kunnskapsløft. Hva er behovene og hva er mulig?

 

Sirkulær økonomi er nødvendig for å nå klima-, miljø- og bærekraftsmål.

Vi må gå fra grå til grønn økonomisk tenkning, der grå representerer kun økonomisk vekst, mens grønn økonomisk vekst innebærer både verdiskaping og mindre ressursbruk.

Kompetanseutvikling av eksisterende arbeidsstyrke og utdanningen av neste generasjon er kjernedrivere for å få til grønn sirkulær økonomi.
Men, «manglende kompetanse, og kulturer tilpasset den lineære økonomien, er en kritisk barriere for å få til nødvendig omstilling til en sirkulær økonomi»
– i henhold til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

I Fredrikstad har vi klynger og virksomheter som jobber for en mer sirkulær økonomi, vi har utdanningsaktører som høgskole, fagskole og videregående skoler.

Vi har med andre ord en god forutsetning for å ta en ledende posisjon ved å

  • forbedre og bygge høyere kompetanse innen den sirkulære økonomien
  • komme opp med handlingsforslag som kan være til nytte både for kompetanseløft i eksisterende bedrifter og hos kommende generasjoner 

Hør fra aktører som er «midt i det»:

Håkon Glosli (adm. dir. i Backe Østfold), Ole Kristian Thoresen (utdanningsleder Fagskolen i Viken), Norsk Senter For Sirkulær Økonomi (erfaringer fra den industrielle skalen ved styreleder / daglig leder), BDO med fler.

Siv Henriette Jacobsen (fylkesrådsleder i Viken) åpner møtet. 

Målgrupper for møtet:

Næringsliv med enkeltaktører innen industri / teknologi / bygg / eiendom / anlegg + utdanningsaktører.

Her får du god anledning til å gi personlig tilbakemelding for behov på vegne av din virksomhet / bransje / verdikjede. Målet er at vi skal få opp en pilot for kompetanseheving til nytte for aktørene.

Velkommen!

Dato/tid
29. mars, 2022
Kl: 14.30 - 16.00

Pris: Gratis. Enkel servering.
Sted: Scandic City, Gunnar Nilsensgate 9, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening og Kompetanseforum Østfold


Påmelding

Dette arrangementet er utsolgt.

Lukk