Søndagsåpne butikker – ute til høring

Søndagsåpne butikker – ute til høring

Hva sier høringsdokumentene om søndagsåpne butikker? Hvordan ser regjeringen for seg å øke valgfriheten til butikkdriverne? Hva er gjort i andre land, og hva om løsningen blir at det blir opp til hver enkelt kommune? Hva om de i Moss beslutter å ha søndagsåpne butikker?

Hva er signalene fra Norsk Sentrumsutvikling, kjeder og kjøpesentre?

Hva mener politikerne i Fredrikstad, og hvordan vil de vurdere søndagsåpne butikker dersom det blir opp til kommunen å bestemme?

Innledere er Morten Huth, senterleder i Torvbyen, og Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Etter innledningen inviterer vi til politisk debatt og innspill fra salen. Er du interessert i næringspolitikk, byutvikling og handel, er dette møtet noe for deg.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema 6-7 onsdager i året kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
06. mai, 2015
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk