Studietilbud: Utøvende lederskap i praksis

Print Friendly, PDF & Email

 

AOF har utviklet et studie i utøvende lederskap som tilbys som etterutdanning i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening. Sammen styrker vi kompetansen!
Studiet er statlig finansiert, derfor blir det kr 0,- i studieavgift.

Relasjons- og styrkebasert ledelse

Dette er introduksjonsemnet i studiet, og retter søkelyset på lederrollens utøvelse, og hvordan en som leder adresserer og håndterer sine relasjoner til sine medarbeidere. Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn, og handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog, og hvor den styrkebaserte delen samtidig handler om å skape følelse av mestring og motivasjon. Med andre ord setter en søkelyset på egen relasjonskompetanse og hvordan en kan utvikle denne.

Ledelse, økonomi og markedsføring

Dette er grunnleggende temaer i generell ledelsesforståelse. Emnene har stor bredde innen fagområder som i høy grad er viktige i alle bransjer. Det er derfor naturlig at det søkes tverrfaglighet hvor det fokuseres på faglig ledelse og dette i forhold til relasjonsledelse. Emnet har relasjon til kompetansekravene for å søke om mesterbrev etter mesterbrevordningen, og innen andre fagskoleutdanninger går dette under betegnelsen LØM-fagene. Her berører vi ulike ledelsesteorier og strukturer, lovverk, økonomiforståelse, kommunikasjon og markedsføring – internt som eksternt.

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • fra posisjon til relasjon
 • tilbakemelding og forventning
 • konflikthåndtering og personlig utvikling
 • emosjonell modenhet
 • HMS for ledere
 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.

Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner

 • grunnleggende om økonomi og styring
 • organisasjon og ledelse
 • kommunikasjon og markedsføring
 • samfunnsfaglige emner

Gratis, fortløpende opptak – oppstart i november & ferdig i mars!

 • Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler, og dermed gratis. Studenten betaler selv materiell.
 • Fortløpende opptak
 • For opptak til fagskoleutdanningen kreves fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring. Alternativt kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse
 • Undervisningen foregår på onsdager kl. 17.00-21.00
 • Bestått gir 14 studiepoeng

Velkommen til studie i utøvende lederskap!

OBS! Opptak må søkes om via AOF.

Les mer og søk

 onsdag 2. november - mandag 16. januar
Tid: 17:00 - 21:00

Pris: Gratis for deg - studiet er finansiert gjennom statlige midler. Bøker / materiell må bekostes av den enkelte
Arrangør: AOF i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening

Sted: AOF Fredrikstad, Stortorvet 5-7, Fredrikstad

Sted: AOF, Stortorvet 5-7, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

 • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

  De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

  Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design