Toget går, vennligst ta plass

Toget går, vennligst ta plass

InterCity står på agendaen på årets første morgenmøte på Litteraturhuset. En raskere jernbane gjennom byene i Østfold, med hyppigere avganger, vil gjøre Østfold til en enda mer attraktiv region.

InterCity gjennom Østfold er vedtatt av et samlet storting, men nå vakler folkevalgte i Sarpsborg som ønsker nye utredninger av trasévalg gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Hva skjer? Er vi i Nedre Glomma i ferd med å spore oss selv av?

Vi presiserer at hensikten med dette møtet er å få fram konsekvenser slik saken nå står, og at debatten denne gangen vil foregå mellom paneldeltakerne og ikke med deltakere fra salen.

Program

  • Hva har Stortinget sagt om InterCity? I budsjettet for 2017 er planleggingsmidlene satt av. V/stortingspolitiker Line Henriette Hjemdal
  • Orientering om framdrift – hvordan slår nytt utredningsforslag fra Sarpsborg kommune ut? V/planleggingssjef i Jernbaneverket, Elisabeth Nordli
  • Orientering om politisk behandlingsprosess i Sarpsborg kommune. V/saksordfører Svein Larsen (AP)
  • Sarpsborg kommunes og Østfoldsamfunnets handlingsrom – orientering og analyse. V/tidligere jernbanemann og rådmann i Sarpsborg, Einar Evensen

Flere aktører inviteres opp på scenen, og vi avslutter med paneldebatt.

Åpent møte, velkommen!

Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av foredragsholdere og avsluttes med debatt.

Dato/tid
11. januar, 2017
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening.


Lukk