UNG kveld – Tall Ships Races Fredrikstad – fantastiske ringvirkninger!

UNG kveld – Tall Ships Races Fredrikstad – fantastiske ringvirkninger!

Velkommen til ny UNG-kveld! Skybaren på Hotel Quality er nyoppusset, og vi byr på inspirerende foredrag og julenøtter med flotte premier.

En viktig årsak til at byene velger å satse på arrangementsturisme, er at kultur- og idrettsarrangementer utgjør en viktig del av opplevelsesindustrien der vare- og tjenesteproduksjon i stor grad skjer lokalt.

Konkret betyr dette økonomisk verdiskaping knyttet til: økt belegg på hoteller, mer handel, økt publikum på eksisterende arrangement og økt lokal produksjon.

Idretts- og kulturarrangementer bidrar også til å fylle opp ledig kapasitet og helårlige arbeidsplasser i reiselivsnæringen. I tillegg til å styrke regional næringsvirksomhet, kan små og store arrangementer virke som en katalysator for å styrke identiteten og synligheten i regionen.

Økonomiske ringvirkninger

I forbindelse med Tall Ships Races i Fredrikstad denne sommeren, ble det gjort en økonomisk ringvirkningsanalyse med formål om å kartlegge arrangementets betydning, for

– Fredrikstad
– det lokale næringslivet
– sponsorene

Hvilke verdier og ringvirkninger arrangementet resulterte i, presenteres av Linda Arvesen og Hege Solgaard fra PwC i Østfold.

Julenøtter & premier

Siden det snart er jul, vil vi også arrangere «julenøtter» med flotte premier.

Hege Solgaard og Linda Arvesen fra PwC.

Målgruppe: UNG-medlemmer i Fredrikstad Næringsforening og UNG-gjester fra Sarpsborg Næringsforening
UNG (UngNettverksGruppe) er et nettverk der unge under 40 år i medlemsbedrifter i Fredrikstad Næringsforening, med interesse for samfunn og næringsliv, kan knytte faglige og sosiale relasjoner.
Er ikke din bedrift eller du medlem? Les mer om medlemskap.

Følg gjerne arrangementet på Facebook, og fortell oss om du kommer eller er interessert!

Velkommen!

Dato/tid
28. november, 2019
Kl: 18.00 - 20.00

Pris: Gratis. Drikke kan kjøpes på stedet.
Sted: Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-6, Fredrikstad

Arrangør: UNG i Fredrikstad Næringsforening


Lukk