Vertskap for næringslivet – vi kan utgjøre en forskjell!

Print Friendly, PDF & Email

Å skape flere arbeidsplasser, er regionens største utfordring. Å være et godt vertskap for næringslivet virker positivt på arbeidsplassutviklingen. Så hvem er vertskapet, og hva må til for å være et godt vertskap?

Vi setter tre på scenen, som alle har en befatning med vertskapsrollen.

• Prosess21 er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet, og dertil en ekspertgruppe for vertskapsattraktivitet. Mandatet er å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen (prosess)industri og tilknyttede verdikjeder, samt legge fram tiltak. Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, deltok i arbeidet og gjennomgår oppsummeringen fra ekspertgruppen, samt oppdaterte tall for attraktivitetstall fra Telemarksforskning.

• På fylkesnivå har planprogrammet vært ute til høring. Kan forbedringer her påvirke vertskapsattraktiviteten, og hva kan vi i tilfelle forbedre? Lær også mer om hvordan den parlamentariske modellen virker. Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring (SP), gir sine innspill

• Ny arealplan er endelig vedtatt, og rullering av denne er nylig igangsatt – et av de viktigste styringsverktøyene vi har. Blir det lettere å skape i Fredrikstad fremover? Hør nyvalgt leder for planutvalget i Fredrikstad kommune, Atle Ottesen (AP)

Og til alle tre, hvordan opplever vi forvaltningsnivåene og samspillet mellom dem?
Vi avslutter med spørsmål fra salen.

 

Det er plass til 120 personer i den største salen på Litteraturhuset. På grunn av ev. smittesporing er påmelding påkrevet.

Velkommen til morgenmøte! 

 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.onsdag 2. september
Tid: 08:00 - 09:15

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design