Vi bygger Fredrikstad – den lille verdensbyen, arealplan og eksempelet Værstetorvet

Vi bygger Fredrikstad – den lille verdensbyen, arealplan og eksempelet Værstetorvet

Fredrikstad er 451 år, vi er en ung bykommune i rivende utvikling. Hvilke visjoner har Fredrikstad kommune lagt for byen, hvordan programmeres og disponeres kommunens areal videre, og helt konkret: hør mer om byutviklingsprosjektet på Værste.

  • Den lille verdensbyen v/Ina Marie Flink Tangen, samfunnsplanlegger i Fredrikstad kommune
  • Arealplanen – en av de mest førende planene for Fredrikstads utvikling. Fredrikstad Næringsforening er på saken når det kommer til overordnede planer. V/Kjell Arne Græsdal, daglig leder
  • Byutviklingsprosjekt Værstetorvet v/Trond Delbekk, adm.dir. i Værste AS


Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
06. juni, 2018
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk