Grunneiersamarbeid viktig for byutvikling

Jan Willy Føredal oppfordret til fleksible løsninger for byutvikling.|Tina Fredriksen (Fredriksborg) trakk fram dialog

Grunneiersamarbeid viktig for byutvikling

– Bygg tett og attraktivt i sentrum uavhengig av eiendomsgrenser, sa Jan Willy Føredal fra Faveo Prosjektledelse i Kristiansand til en forsamling av arkitekter, gårdeiere, eiendomsutviklere, offentlige ansatte med fler på næringsforeningens månedlige morgentreff. Når industrien flytter ut av sentrum, og offentlige arbeidsplasser og handel gjør det samme, hva gjør vi da, spurte Føredal.

Føredal ga konkrete eksempler på fungerende modeller for grunneiersamarbeid bestående av store og små aktører, offentlige og private. Oppdelt eierstruktur kan være en utfordring for fornying, men han viste til samarbeid som har resultert i transformasjon av hele kvartaler, samt positivt utbytte.

Tina Fredriksen

Tilhører Tina Fredriksen (Fredriksborg) trakk fram dialog, forståelse for helhet og hverandre, tålmodighet og godt offentlig-privat samarbeid som viktig for at Fredrikstad skal lykkes.

– Det er i felles interesse å få mest mulig ut av et område, sa Føredal. Og advarte mot holdninger om å få mest mulig ut av sitt. Hvis man blir enige om hvordan man skaper verdier, da får man det til!

Lukk