Infrastruktur

Vi er en pådriver for at transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten. Det gjelder så vel veisystem, Intercity og farleden til Borg Havn.

Lukk