Strategisk plan

I Fredrikstad Næringsforenings strategiske plan legger vi ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategiene er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan. Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes. Strategiene følges opp med konkrete tiltak i administrasjonens handlingsplan.

Fredrikstad Næringsforenings rolle

Fredrikstad Næringsforening er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Men hva gjør en region attraktiv? Telemarksforskings attraktivitetspyramide gir svar på drivere som gir attraktivitet, og vi har lagt den til grunn når vi har valgt ut fire prioriterte arbeidsområder for de neste årene:

1. Arbeidsplassutvikling
Fredrikstad skal etablere seg på topp tre på arbeidsplassvekst blant kommunene vi sammenligner oss med.
2. Infrastruktur
Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom  for vekst for næringslivet
3. Urbanitet
Styrke Fredrikstad sentrum for å møte framtidens krav til attraktive byer.
4. Omdømme
Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring.
Næringslivet i Fredrikstad skal ha en kultur for ambisjoner og vekst, og anerkjennes for høy kompetanse.
Fredrikstad skal bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Les Strategisk plan FNF 2022-2027

Se videoen hvor forsker Knut Vareide i Telemarkforsking forteller om attraktivitet

 

Medlemsprofilen

  • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

    De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design