Strategisk plan

I Fredrikstad Næringsforenings strategiske plan legger vi ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategiene er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan. Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes. Strategiene følges opp med konkrete tiltak i administrasjonens handlingsplan.

Fredrikstad Næringsforenings rolle

Fredrikstad Næringsforening er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Men hva gjør en region attraktiv? Telemarksforskings attraktivitetspyramide gir svar på drivere som gir attraktivitet, og vi har lagt den til grunn når vi har valgt ut fire prioriterte arbeidsområder for de neste årene:

1. Arbeidsplassutvikling
Fredrikstad skal etablere seg på topp tre på arbeidsplassvekst blant kommunene vi sammenligner oss med.
2. Infrastruktur
Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom  for vekst for næringslivet
3. Urbanitet
Styrke Fredrikstad sentrum for å møte framtidens krav til attraktive byer.
4. Omdømme
Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring.
Næringslivet i Fredrikstad skal ha en kultur for ambisjoner og vekst, og anerkjennes for høy kompetanse.
Fredrikstad skal bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Les Strategisk plan FNF 2022-2027

Se videoen hvor forsker Knut Vareide i Telemarkforsking forteller om attraktivitet

 

Medlemsprofilen

  • Brødrene Ødegaard Maskindrift AS Brødrene Ødegaard Maskindrift AS

    De bygde 1,5 km vei på en helg! Og med overtagelse av 2 firmaer og et dyktig mannskap med evne og vilje til å dra i samme retning, er Erik Ødegård og Brødrene Ødegård Maskindrift nå rigget for å regne på de fleste prosjekter i regionen.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design