Omdømme

Vi skal styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring.

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vekst i Fredrikstad-programmet er et strategisk samarbeid og partnerskap hvor næringsliv / Fredrikstad Næringsforening, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsde

Lukk