Medarbeidere

Vi i administrasjonen er opptatt av å være gode samarbeidspartnere for våre medlemmer og forbindelser, og jobber kontinuerlig med utvikling av næringsdestinasjon Fredrikstad.

Kjell Arne Græsdal

Daglig leder

Kjell Arne har et spesielt ansvar for dialog med det politiske og administrative miljøet i Fredrikstad kommune, og tilsvarende roller i nabokommuner og fylket. Han har lang fartstid innen arbeid med samferdsel, som nå også omhandler infrastruktur innen energi. Sentrumsutvikling er også blant hans primæroppgaver.

Kjell Arne er ansvarlig for følgende nettverk:

  • Kommune- og gårdeiersamarbeidet
  • Sentrumsgruppen
  • Strømnett

Marianne Møgster

Koordinator (40% stilling)

– Jeg har opplevd noen gylne øyeblikk på medlemsmøtene våre, og er opptatt av at vi fortsetter som en nyttig nettverksarena for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Marianne er ansvarlig for medlemsoppdateringer og CRM, kontorstøtte / fakturering og arrangementvertskapet vårt.

Hege Birgitte Bongard

Leder for samfunnskontakt

Hege jobber med utstrakt relasjonsbygging. Hun er ansvarlig for Vekst i Fredrikstad-programmet, der toppledere i næringslivet, politikere og øverste ledelse i kommunen mobiliserer om felles ambisjoner og mål som skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring.

Eksempler på samarbeid hun jobber med er: Aktive byrom, sirkulærøkonomi og kompetanseutvikling.

Hege hadde ansvar for alle nettverkene i næringsforeningen ved oppstart, men nå er vi flere som deler på dem. Hennes nåværende nettverk er:

  • Tech
  • Markedsføring
  • Vekst i Fredrikstad

Robert Sjøborg

Forretningsrådgiver

Robert arbeider primært med Ambisiøse Bedrifter-programmet, hvor han bistår bedrifter i å utvikle sine vekststrategier. Programmet arrangerer også et antall fagseminarer for deltakerbedriftene.

Robert er ansvarlig for følgende nettverk:

  • Industri og teknologi
  • Bygg og eiendom
  • CFO
Lukk