Nettverkene

Alle medlemmer i Fredrikstad Næringsforening er delt inn i nettverk ut i fra interesseområde. Medlemmene kan gjerne være med i flere nettverk.

De fleste nettverk har en styringsgruppe som treffes jevnlig gjennom året for å legge til rette for:

  • økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom samhandling mellom bedriftene
  • samarbeid med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje
  • felles møter som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene
Lukk