Nettverkene

Alle medlemmer i Fredrikstad Næringsforening er delt inn i nettverk ut i fra interessområde. Medlemmene kan gjerne være med i flere nettverk.

Hvert nettverk har en styringsgruppe som treffes jevnlig gjennom året for å legge til rette for:

 • økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom samhandling mellom bedriftene
 • samarbeid med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje
 • felles møter som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene

Dette er nettverkene:

INDUSTRI OG TEKNOLOGI
Styringsgruppe: Jan Ivar Ruud (leder) / Unger Fabrikker, Eirin Skovly / Mills, Tom Grip / Goodtech Projects & Services, Cathrine Monsen / Glemmen VGS, Terje Skarsvåg / OKIndustri, Patrick Braseth / Back It Up og Sigmund Jensen / Barco.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Robert Sjøborg

BYGG OG EIENDOM
Styringsgruppe: Pernille Kolstad Heen (leder) / SG Arkitekter, Håkon Glosli / Backe Østfold, Lars-Erik Zakariassen / Byggm. Jan-Erik Zakariassen, Kim A. Johansen / Solid Prosjekt, Geir Bakken / Installatøren Fredrikstad, Kristin Høili / Multiconsult og Ole Bache Marthinsen / DNB.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Robert Sjøborg

BESØKSNÆRING
Styringsgruppe: Maya Nielsen / Visit Fredrikstad og Hvaler (leder), Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset, Monique Blystad / Torvbyen kjøpesenter, Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang, Heidi Bakken Lundberg / Fredriksstad Blad, Anne Vik / Østfoldhallene,  Veslemøy Gjeldnes / Frederik II VGS, Ann-Karin Vollebæk / Quality Hotel og Frode Samuelsen / Fredrikstad kommune.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Malin Carita Lind

SERVERINGSNÆRING
Styringsgruppe: Rune Solberg (leder)/ Scandic City Hotell, Ingeborg  Nygaard / Restauranthuset Slippen, Samrid Sharma / Restaurant Mother India, Markus Nagele / Major – Stuen, Camilla Olsen / Mormors Café, Kai-Roger Larsen / Alibi, Osman Batur / Divan og Terje Olsen / Thai Market.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Malin Carita Lind

SENTRUMSGRUPPEN
Sentrumsgruppen er for drivere i Fredrikstad sentrum som møtes jevnlig gjennom året for å stå sammen om felles markedstiltak, aktivitetsplan mm.
Bylørdager blir arrangert gjennom denne gruppen, og styringsgruppen består av: Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang, Jørgen Søderberg Jansen / Fredrikstad kino, Monique Blystad / Torvbyen, Ann-Karin Vollebæk / Quality Hotel, Renate Jacobsen / Visit Fredrikstad Hvaler, René Bøe / Fredriksstad Blad, Cathrine Minge Andreassen / Dressmann, Mariell Bjerke Svendsen / Dis Design, Ingrid Nilsen / Sprell, Pia Aarsten / Touch pafymeri og frisør, Mone Brimi / Teft for Unika, Merete Stene / Choco Loco og Camilla Olsen / Mormors Café.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Malin Carita Lind

NETTVERK FOR KVINNELIGE LEDERE
Styringsgruppe: Terese Troy Prebensen (leder), Siri Martinsen / Fredrikstad Arbeiderparti og Ragnhild Engebretsen / Consilimo og Annette Thorsø Mohr / Torp Consulting Øst.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

Programområder med egne grupper

KOMMUNE- OG GÅRDEIERSAMARBEIDET
Finansieres av følgende gårdeiere i Fredrikstad sentrum sammen med Fredrikstad kommune: Brødrene Bøckmann, Cityplan, Fredriksborg Eiendom, Fredrikstad kommune, Nygaardsgata 47 og 49/51, Ryen Eiendom, Stor-Oslo Eiendom, Sørlie Næringseiendom, Torvbyen og Værste.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Malin Carita Lind

VEKST I FREDRIKSTAD-PROGRAMMET
Finansieres i et partnerskap mellom næringsliv og Fredrikstad kommune. Dette er partnerne: Batteriretur, Borg Havn, Bøckmann Eiendom, Cityplan, Denofa, Europris, Fredriksborg, Fredriksstad Blad, Fredrikstad Energi, Fredrikstad kommune, Fredrikstad Næringsforening, Høgskolen i Østfold, Isegran Eiendom, Jotne Eiendom, Kniplefjellet Eiendom, Solid Gruppen, Sparebank 1 Østfold Akershus, Sørlie Næringseiendom, Unger, Terje Høili AS og Værste.
Styringsgruppe beståer av: Trond Delbekk (leder), kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, ordfører Siri Martinsen, Nina Hareide-Larsen, Dagfinn Reinertsen, Ole-Henrik Holøs Pettersen og Nils M. Apeland.
Les mer
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

Temporære nettverk

Dette er dynamiske nettverk som oppstår etter behov, og der vi utforsker sammen om vi kan utgjøre en forskjell og finne gode løsninger.

KOMPETANSEUTVIKLING
Utdanningsinstitusjoner og næringsliv må samarbeide mer og bedre enn de gjør i dag, for å øke relevansen i utdanningene og sette elevene/studentene bedre i stand til å møte et samfunn og arbeidsliv i omstilling og endring. Skoler, universiteter og høyskoler har et viktig samfunnsoppdrag i å utdanne kandidater som møter arbeidslivets kompetansebehov. Arbeidslivet endrer seg imidlertid fortløpende. (St.melding 16).
Mål:

 • Økt samarbeid, kompetansedeling- og utvikling mellom skole, fagskole / høyskole / universitet og lokalt næringsliv
 • Økt relevans i skoleløpet fra videregående skole
 • Skape motivasjon og legge til rette for livslang læring

Deltakere: Ole Kristian Thoresen, utdanningsleder Fagskolen i Viken (Fredrikstad), Cathrine Monsen (ass. rektor Glemmen vgs), Nils Henrik Landeklint (fagleder Glemmen vgs), Morten Skaug / Carina Holm, avdelingsdirektør Hiø Videre og Leif Østli (rektor Frederik 2. vgs).
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

STRØMNETT
Jobber sammen for bedre løsninger for produksjon og tilgang på kraft. Koordineres av Fredrikstad kommune på vegne av flere kommuner. Fast fra næringslivet stiller Kronos Titan, Denofa og Viken Park.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Kjell Arne Græsdal

TECH
Mandat: styrke og synliggjøre kunnskapen innenfor teknologi i Fredrikstad, og gjøre byen mer konkurransedyktige overfor de som jobber med teknologi
Bakgrunn: Industribedriftene er blitt teknologibedrifter, vi har solide skuldre å stå på når vi skal utvikle næringsdestinasjon Fredrikstad videre (hva vi skal leve av). Behovet for utvikling av ny teknologi er enorm, som 1 av 5 megatrender, og Fredrikstad må ta del i dette som en mulighet. Et tettere samarbeid kommer bedriftene til å vinne på selv om de er konkurrenter.
Ønsket effekt:
– Gjøre Fredrikstad mer attraktiv overfor pendlere eller potensielle innflyttere til regionen blant de som jobber med teknologi
– Bryte ned siloer og legge til rette for mer samarbeid
– Skape entusiasme blant teknologer i Fredrikstad gjennom å dele kunnskap
– Stimulere til at Fredrikstad blir et tyngdepunkt innenfor teknologi.

Styringsgruppe for tech-møteplasser:

Jørgen H. Brække (leder) / Sopra Steria, Magnar Wium / Enabler, Pål Høyum / IntegrasjonsPartner BITS, Tordbjørn Wang Eriksen / NAV og Lars Emil Knudsen / Høgskolen i Østfold.

Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard

MARKEDSFØRING
Etter flere studietilbud og kurs arrangert innenfor temaet markedsføring, opplever næringsforeningen stor etterspørsel etter videre faglige og sosiale treff for de som er opptatt av det samme, og for å finne flere å sparre med i arbeidshverdagen. Vi inviterer derfor til uformelle samlinger for alle som jobber med salg, kunder, omdømme, merkevarebygging eller rett og slett bare har lyst til å bli med på kunnskapsdeling og nettverksbygging innenfor faget.
Kontaktperson Fredrikstad Næringsforening: Hege Bongard.

Medlemsprofilen

 • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

  De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

  Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design