Arkiv

De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

Kunstig intelligens vil overta mange av oppgavene dagens arkitekter gjør. Det vil likevel ikke gjøre arkitektene overflødige, tror Jarl Ture Vormdal, som leder arkitektkontoret der bygningskonstruktører, BIM-teknikere og arkitekter jobber side om side. – Vi er fremtidspositive, sier 55-åringen om teamet han er daglig leder for, arkitektkontoret GRIFF Arkitektur. Siden oppstarten i 1995 har

Lukk