Styret

Styret består av representanter fra næringslivet. Dette er styret i Fredrikstad Næringsforening:
 • Steinar Frølandshagen, styreleder (regiondirektør, Obos), steinar.frolandshagen@obos.no / telefon 953 04 411
 • Linda Arvesen, nestleder (partner, PriceWaterhouseCoopers)
 • Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
 • Lillian Ovell (regionsjef, Cowi)
 • Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
 • Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
 • Jon Boye Borgersen (kommersiell direktør, Europris)

Vara til styret:

 • Ketil Gunde Andersen (distriktsleder, Veidekke Entreprenør)
 • Stine Ferguson (bærekraftsansvarlig, PWC Østfold)

Ordfører, etatsjef miljø- og byutviklingsseksjonen og næringssjef fra Fredrikstad Kommune samt daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, er observatører i styret.

Næringsforeningen representert i ulike organer og nettverk

 • MAKS samarbeid / Kjell Arne Græsdal og Rune Solberg
 • Alkoholpolitisk utvalg / Rune Solberg
 • Fredrikstad politiråd / Kjell Arne Græsdal
 • Partnerskap for næringsutvikling (Viken fylkeskommune) / Kjell Arne Græsdal
 • Kompetanseforum Østfold / Hege Bongard
 • Styremedlem i Næringshagen Østfold / Hege Bongard
 • Styremedlem i Stiftelsen Fredriksstad Blad / Kjell Arne Græsdal
 • Styremedlem i Forskningsstiftelsen Sykehuset Østfold / Kjell Arne Græsdal
pexels-cowomen-2041627

Andre styrende organer

Næringslivets Hus (husstyret)

Ivaretar eiendommen i Nygaardsgaten 5, Fredrikstad 

 • Bernt Sørlie, leder / Sørlie Næringseiendom
 • Stian Sollie / Lasse Holst AS
 • Per Bye / selvstendig næringsdrivende
 • Kjell Arne Græsdal / Fredrikstad Næringsforening

Fredrik Halvorsens legat

Deler ut Publisitetsprisen og Litteraturprisen. Les mer

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Hege K G Andersen / selvstendig næringsdrivende
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad
Lukk