Styret

Styret består av representanter fra næringslivet. Dette er styret i Fredrikstad Næringsforening:
 • Bernt Sørlie, styreleder (Sørlie Næringseiendom)
 • Lillian Ovell (prosjekt- og markedssjef, Cowi)
 • Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
 • Jon Boye Borgersen (kommersiell direktør, Europris)
 • Ketil Gunde Andersen (distriktsleder, Veidekke Entreprenør)
 • Stine Ferguson (bærekraftansvarlig, PwC Østfold)
 • Ina Tangen (leder plan og samfunn, Fredriksborg)

Vara til styret:

 • Terje Lyngaas (konsulent, Solid Gruppen)
 • Jarl Ture Vormdal (daglig leder, Griff Arkitektur)

Ordfører, etatssjef miljø- og byutviklingsetaten og næringssjef fra Fredrikstad kommune samt daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, er observatører i styret.

Næringsforeningen representert i ulike organer og nettverk

 • MAKS samarbeid / Kjell Arne Græsdal og Rune Solberg
 • Alkoholpolitisk utvalg / Rune Solberg
 • Fredrikstad politiråd / Kjell Arne Græsdal
 • Partnerskap for næringsutvikling (Viken fylkeskommune) / Kjell Arne Græsdal
 • Kompetanseforum Østfold / Hege Bongard
 • Styremedlem i Næringshagen Østfold / Hege Bongard
 • Styremedlem i Stiftelsen Fredriksstad Blad / Kjell Arne Græsdal
 • Styremedlem i Forskningsstiftelsen Sykehuset Østfold / Kjell Arne Græsdal
pexels-cowomen-2041627

Andre styrende organer

Næringslivets Hus (husstyret)

Ivaretar eiendommen i Nygaardsgaten 5, Fredrikstad 

 • Bernt Sørlie, leder / Sørlie Næringseiendom
 • Stian Sollie / Lasse Holst AS
 • Per Bye / selvstendig næringsdrivende
 • Kjell Arne Græsdal / Fredrikstad Næringsforening

Fredrik Halvorsens legat

Deler ut Publisitetsprisen og Litteraturprisen. Les mer

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad
 • Hanne Utne / Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad
 • Hanne Utne / Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Kristian Fr. Kristiansen / Boomerang
 • Heidi Bakken Lundberg / Amedia
 • Roy Conradi Andersen / Litteraturhuset Fredrikstad
 • Hanne Utne / Fredrikstad bibliotek
Lukk