Årets bedrift

Hensikten med prisen ÅRETS BEDRIFT er å skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet, samt gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter.

Prisvinnere

 • 1978 – Borg Marketing
 • 1979 – Kreditkassen
 • 1980 – Gunnar Nilsen
 • 1981 – Leif Stene Johansen
 • 1982 – Sparebanken Fredrikstad
 • 1983 – Sesam- Service Ringen a.s
 • 1984 – Euronight – Waterbed Vannsengen a.s
 • 1985 – Fredrikstadmessen
 • 1986 – Hotel City
 • 1987 – Loyds Industrier a.s
 • 1988 – Brynildsen Fabrikker a.s
 • 1989 – Knut Syversen a.s
 • 1990 – Mascot Electronic a.s
 • 1991 – Jackon a.s
 • 1992 – Gaarder Sport a.s
 • 1993 – Terje Høili a.s
 • 1994 – Micro 80
 • 1995 – ASK
 • 1996 – Gullsmed Truls Ambjørnsen
 • 1997 – Balaklavas Gjestgiveri
 • 1998 – Engelsviken Canning
 • 1999 – Torvbyen
 • 2000 – Kronos Titan AS
 • 2001 – Skolt Auto AS
 • 2002 – Bård Eker Industrial Design AS
 • 2003 – Fredriksstad Blad AS
 • 2004 – Sleipner Motor AS
 • 2005 – Beer Steen AS
 • 2006 – Loyds Industri AS
 • 2007 – Projectiondesign AS
 • 2008 – Boomerang AS
 • 2009 – Prediktor AS
 • 2010 – Stabburet AS
 • 2011 – Fredriksborg AS
 • 2012 – Interbok Sverre Johnsen AS
 • 2013 – Wik & Walsøe AS
 • 2014 – Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS
 • 2015 – Høiax
 • 2016 – Unger Fabrikker
 • 2017 – Solid Gruppen
 • 2018 – Stene Stål Gjenvinning
 • 2019 – Europris AS
 • 2020 – Backe Østfold AS
 • 2021 – Værste AS
 • 2022 – Cowi AS og Multiconsult AS
 • 2023 – Sleipner AS

Kriterier

De kriterier som legges til grunn for tildelingen av prisen er at vinneren kan vise til god lønnsomhet og solid markedsposisjon eller sterk vekst innenfor sitt markedsområde. I tillegg legges det vekt på bedriftens evne til å skape et godt arbeidsmiljø, evnen til produktutvikling og markedsføring, omstillingsevne, samt hvordan bedriften tilpasser seg det eksterne miljø og det lokalsamfunn det opererer i.

I juryen:

Thor-Erik Nyseth / Unger fabrikker
Jostein Lunde / Skolt Gruppen
Heidi Bakken Lundberg / Amedia
Hege Bongard / Fredrikstad Næringsforening

Historie

Fra 1978 til og med 1987 ble det utgitt en årlig pris til ÅRETS MARKEDSFØRER i Fredrikstad. Fra og med 1988 ble denne prisen utvidet til å bli en pris til ÅRETS BEDRIFT.

Prisen er innstiftet av Fredrikstad Handelsstands Forening, Fredrikstad og Omegn Industriforening og Fredriksstad Blad. Fra og med 2013 er det Fredrikstad Næringsforening og Fredriksstad Blad som innstiller kandidater og overrekker prisen til vinneren. Juryen er sammensatt av representanter fra hver av de to.

Utdelingen av prisen finner sted i månedsskiftet februar/mars hvert år, der tre bedrifter som svarer til kriteriene og som vi ønsker å løfte frem, er nominert. Programmet er viet presentasjoner fra de nominerte, med inspirerende historier om veien til suksess.

Lukk