Bli medlem

Bare gjennom samarbeid...

…kan vi nå dit vi vil. Fredrikstad Næringsforening er et nettverk bestående av regionens bedrifter. Vi er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utvikling i vår region.

Vi jobber gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Meld deg inn her:

  Sammen skaper vi:

  Slagkraft

  Sammen øker vi innflytelsen på politiske prosesser som har betydning for bedriftene og for vekst i distriktet. Som medlem i næringsforeningen, blir din stemme også hørt.

  Nettverk og møteplasser

  Vi har attraktive nettverk og møteplasser for medlemmer. Deltakelse i nettverk utvider bedriftens mulighetsrom for innovasjon og utvikling.

  Kompetanse

  Vi utvikler og tilbyr både kurs og møter med aktuelle tema og relevante foredragsholdere – for bedriftenes konkurransekraft og som møteplass.

  Samling av bransjer

  Vi har egne nettverk innenfor flere bransjer med egne styringsgrupper. Her utformer medlemmer mandat, innsatsområde og møteplasser basert på behov i bransjen.

  Medlemskategorier

  Fredrikstad Næringsforening er fortrinnsvis en medlemsorganisasjon for bedrifter, men vi ønsker alle med interesse for samfunnsutvikling og næringsliv velkommen.

  Dersom du ikke representerer en bedrift, tilbyr vi for eksempel personlig medlemskap.

  Medlemskap løper fra kalenderår til kalenderår
  – mer om vedtekter

  Når du blir medlem i Fredrikstad Næringsforening aksepterer du samtidig å motta e-poster og nyhetsbrev fra oss. Vi videredistribuerer ikke e-postlister med mindre dette er avklart.

  KONTINGENT

  • Bedrifter 1-10 ansatte: 3 000,-
  • Bedrifter 11-50 ansatte: 6 500,-
  • Bedrifter +50 ansatte: 13 750,-
  • Ideelle organisasjoner: 1 200,-
  • Skoler: 6 100,-
  • Gründerbedrifter 2 første år: 1 000,-
  • Personlige medlemmer: 1 000,-
  • Pensjonister / studenter: 400,-
  Lukk