Om oss

Nettverket Fredrikstad Næringsforening:

Vår hovedrolle er å være næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Vi jobber for å fremme verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma, gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Vi er dessuten et nettverk som skal fremstå med attraktive møteplasser, og skal fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Visjon

Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Verdier

Handlekraft

Næringsforeningen skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger

Entusiasme

Næringsforeningen skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og engasjert tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter

Troverdighet

Næringsforeningen skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene

Strategi

I Fredrikstad Næringsforenings strategiske plan legger vi ambisjonsnivået for hva vi vil med næringsutvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma. Strategien er utarbeidet med innspill fra partnerbedriftene i næringsforeningen, samtidig som de skal samsvare med Fredrikstad kommunes næringsplan.

Ved å stå sammen om hva vi ønsker å oppnå er det større mulighet for at vi lykkes.

Lukk