Innsatsområder

Vi har lagt Telemarksforskings attraktivitetspyramide til grunn når vi sammen med våre medlemsbedrifter har valgt ut fire innsatsområder for de neste årene:

Arbeidsplassutvikling

Fredrikstad skal etablere seg på topp tre på arbeidsplassvekst blant kommunene vi sammenligner oss med.

Urbanitet

Fredrikstad sentrum skal styrkes for å møte framtidens krav til attraktive byer.

Infrastruktur

Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom for vekst for næringslivet.

Omdømme

Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring. Næringslivet skal ha en kultur for ambisjoner og vekst. Og, vi skal bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Les mer om:

Lukk