FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Sentrumsregnskap 2021

SENTRUMSREGNSKAP FREDRIKSTAD 2021

Forord av sentrumsleder

Fredrikstad Næringsforening har nå laget et sentrumsregnskap for fjerde gang. Denne gangen er sentrumsregnskapet heldigitalt – og underveis i regnskapet linkes det videre til andre rapporter der du kan fordype deg i de forskjellige tematikkene. Med sentrumsregnskap ønsker vi å sette fokus på hvordan det jobbes mot et attraktivt og levende bysentrum. I årets utgave har Norfakta gjennomført en Handlevaneundersøkelse, som forteller oss om Fredrikstad folks handlevaner, og hva de foretrekker med sentrum og hva som kan bli bedre. I tillegg til denne undersøkelsen har vi samlet data fra andre kilder som Bypakke Nedre Glomma, Folkeregisteret, SSB og IMAS for å gi et helhetlig bilde. Sentrumsregnskapet er en felles faktabase for næringsliv, gårdeiere og kommunen som viser utviklingen over tid og gjør oss et bedre grunnlag for beslutninger til det beste for byen vår.

Om 2020 var et vanskelig år, så skulle det raskt vise seg at 2021 ikke ble noe mindre utfordrende. Koronaviruset preget 2021 i stor grad; i mars/april var butikkene i gatesentrum stengt i seks uker, serveringsnæringen hadde gjennom nesten hele året ulike restriksjoner og det var påbud om hjemmekontor som påvirket bylivet i stor grad. Men det var også oppturer; stengte grense førte til mye Norges ferie og sommersesongen var fantastisk. Fraværet av grensehandel førte også til at handelen nær grensen hadde gode vilkår. 

Vi retter blikket fremover, og har i skrivende stund allerede kommet et stykke ut i 2022. De neste årene vil det bo og jobbe flere mennesker i sentrum enn noen gang. Vi skal ta imot alle og enhver – og vise at Fredrikstad er den lille verdensbyen.

Vennlig hilsen

LINE JEPPESEN
Sentrumsleder

Innholdsfortegnelse

Satsningen på et attraktivt og levende sentrum hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Fredrikstad Næringsforening etablerte i 2015 kommune og gårdeiersamarbeidet, utviklingen vi har sett de siste årene og planlegger for fremover ville ikke vært mulig uten vårt samarbeid.

Så TUSEN TAKK til Fredrikstad kommune, Ryen Eiendom AS, Cityplan AS, Sørlie Næringseiendom AS, Bøckmann Eiendom AS, Torvbyen, Fredriksborg AS, Værste og Trosvikstranda utvikling for at dere er fremoverlente og utviklingsorienterte.

Hverdagsbyen

Byområdet slik som det er definert i kommuneplanen, er vist med rød strek på kartet. I tillegg til byområdet finnes det en grense som kalles Indre sentrum. Denne er markert i blått på kartet og er det de fleste tenker på som sentrum i Fredrikstad.
Indre sentrum

Befolkning

0

Mennesker bor i indre sentrum 31.12.21. 1,72% vekst siden 31.12.2020 Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Befolkning

0

Mennesker bor i byområdet 31.12.21. 3,02 % vekst siden 31.12.2020 Kilde: Fredrikstad kommune

Indre sentrum

Bedrifter

0

1,66% nedgang siden januar 2020

Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Bedrifter

0

1% nedgang siden januar 2020

Kilde: Fredrikstad kommune

Indre sentrum

Arbeidsplasser

0

1,59% vekst siden januar 2020. Kilde: Fredrikstad kommune

Byområdet

Arbeidsplasser

0

1,04% vekst siden januar 2020. Kilde: Fredrikstad kommune

No Data Found

Arbeidsplasser i sentrum er viktig

54 % av de som jobber i sentrum mener det er viktig at arbeidsplassen ligger i sentrum. Det er en økning på 10 % fra 2018. 

Arbeidsplasser i en by er viktig, det gir et større næringsgrunnlag for handel og serveringsbedrifter, noe som fører til større mangfold og en levende by gjennom hele døgnet

Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse 2022

No Data Found

Befolkningsøkning indre sentrum

2 706 mennesker bor i indre sentrum 31.12.21. Det er en økning på 46 personer (1,7 %) siden 31.12.2020.

I byområdet var det på samme tidspunkt bosatt 10 766 mennesker, en økning på 3 % i samme periode.

Til sammenligning var befolkningsveksten i Fredrikstad kommune 2,3 % i perioden.

Tallene omfatter kun folkeregistrerte i kommunen. Det er grunn til å tro at det reelle tallet på antall bosatte er  noe høyere i Fredrikstad sentrum, siden det det bor en del studenter her også. 

Kilde: Folkeregisteret

Sentrumsregnskap Fredrikstad 2021

Folk i byen

Så mange besøker sentrum

Siden 2015 har Fredrikstad Næringsforening målt antall besøkende i Fredrikstad sentrum.

 • Leverandør av tellesystem: Imas
 • Registreringspunkter: 18 stk i indre sentrum
 • Wifi signaler registreres og holdes i 12 timer
 • Beveger du deg rundt i byen innen 12 timer, telles du som en person
 • Forsinkelse på 12 timer

5 % vekst i unike besøkende

Siden 2015 har Fredrikstad Næringsforening målt antall passeringer i Fredrikstad sentrum. I 2019 endret vi systemet til å telle unike besøkende. Nå måles antall personer via wifi-signaler på besøkendes mobile enheter. I oversikten nedenfor vises utviklingen fra 2020 til 2021 per kvartal. Utviklingen må sees i sammenheng med Covid 19 og restriksjonene som hadde som mål å hindre mobilitet. 

Fordelt kvartal så det slik ut: 
 1. 1. kvartal: 34 % nedgang i antall unike besøkende
 2. 2. kvartal: 15 % økning i antall unike besøkende
 3. 3. kvartal:  8 % økning i antall unike besøkende
 4. 4. kvartal: 43 % økning i antall unike besøkende

No Data Found

Nedenfor vises utviklingen i passeringer i sentrum fra 2015 til 2020

Årlige sammenlignbare tall:

No Data Found

Antall unike besøkende i snitt per ukedag i 2021:

I grafen til høyere kan du se oversikten over gjennomsnittlig unike besøkende per ukedag i 2021.

Er du i byen vil det kanskje oppleves som mest folk på lørdag, men antall arbeidsplasser i byen gjør at det faktisk er flere folk i sentrum på hverdagene.

No Data Found

Sentrumsregnskap fredrikstad 2021

Et tilgjengelig sentrum

I Fredrikstad reiser vi på mange måter; bil og sykkel, ferje eller buss. Trafikken på alle disse har endret seg i nyere tid. Det har også parkeringsmulighetene i sentrum. Her tar vi en nærmere titt på tallene – og forklaringer bak!

Bil

Tabellen under, viser hvor mange som kjører bil til og fra sentrum per døgn, og hvilken av innfartsårene som brukes mest.

Det er en svak nedgang i antall biler på alle målepunkter unntatt ved Simo. Sistnevnte har en sammenheng med at veien var under ombygging i 2019. Den totale nedgangen må sees i sammen med at 2020 var preget av Korona og mange restriksjoner som på har påvirket mobiliteten (bypakke nedre glomma).

Er du interessert i mer informasjon kan du lese mer i årsrapporten til Bypakke Nedre Glomma her.

56 % av de som jobber i byen bruker bil på jobb

(nedgang på 5% siden 2018) Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse

No Data Found

Kilde: Bypakke Nedre Glomma

Parkering

Sent i 2017 lanserte Fredrikstad kommune parkeringsappen – Fredrikstad P. Nå fire år senere har 44 000 lastet ned appen.

I det vi definerer som sentrum er det 1 880 plasser under tak, og i underkant av 2 000 plasser i sentrum, boligsoner inkludert.  Vi ser en markant andel av el-biler i p-husene. På utvalgte dager i november 2021 var det opp mot 85 % andel el-biler på en tilfeldig valgt tirsdag og torsdag. Belegget i Stadion p-hus har tatt seg godt opp til ca 60 %. St. Hansfjellet har hatt et belegg på nærmere 90%.

Les mer om parkering her: https://www.fredrikstad.kommune.no/parkering

7 av 10 mener parkering er viktig for valg av handlested

Kilde: Norfakta Handlevaneundersøkelse

Sykkel

Nedenfor vises en oversikt over tellepunkter for sykkel i Sarpsborg og Fredrikstad. Alle har en positiv utvikling med unntak av Nygaardsgata (gågata) i Fredrikstad. Nedgangen her må sees i sammenheng med mer bruk av hjemmekontor og dermed færre folk i sentrum i 2021.

No Data Found

Kilde: Bypakke Nedre Glomma. Tallene viser ÅDT for sykkel i Nedre Glomma

Ferge

Vi elsker byferga! Byferga er hele byens stolthet og et kjent varemerke. Men det er langt mer enn det, for til daglig er det først og fremst en måte for veldig mange å komme seg til og fra byen.  

 

Nedenfor er en oversikt per rute per år:

No Data Found

*Ålekilen ble talt separat frem til 29. februar 2020, deretter som en del av Gamlebyen. Kilde: Fredrikstad kommune

Sentrumsregnskap Fredrikstad 2021

Omsetning i varehandelen

Det store bildet – Norge

Nordmenn handlet varer for 606 milliarder kroner i 2020, en vekst på 6 % fra 2019.

606 milliarder inkluderer det vi handler i fysiske butikker og netthandler i Norge og utlandet. 88 % av denne summen legges igjen i norske fysiske butikker.

12 % av nordmenns forbruk legges igjen i netthandel (norske og utenlandske nettbutikker) og handel i fysiske butikker i utlandet (inkl grensehandel) – dette kalles kanalglidning og hadde en nedgang fra 16 % i 2019. Men andel netthandel økte kraftig og stod for 86 % av kanalglidningen.

Målt i kroner økte nordmenns varekjøp i de fysiske butikkene i Norge med nær 52,9 mrd. kroner i 2020 i forhold til året før, mens netthandelen steg med 11,5 mrd. Nordmenns varekjøp i utlandet gikk ned med totalt 32,8 mrd. i perioden.

88 % av all handel brukes i norske fysiske butikker.

Handlemønster

No Data Found

Kanalglidning

No Data Found

Netthandel

No Data Found

 

Kilde: SSB, Norges Bank og Virke Analyse. Tallene for 2021 er først tilgjengelig i oktober 2022

Hvordan står det til i Fredrikstad?

 

Handel

Tallene nedenfor vise omsetningen fra kort og Vipps i Fredrikstad sentrum og Fredrikstad kommune fordelt på kategoriene servering og opplevelser, handel og tjenester i årene 2019, 2020 og 2021. Denne omsetningen står for ca 75 % av all omsetning. 

No Data Found

Kilde: Bankaxcept, Plaace.no

Markedsandel handel Fredrikstad sentrum

2019

Totalt Fredrikstad: 5 902 000 000 kr

No Data Found

2020

Totalt Fredrikstad: 7 226 000 000 kr

No Data Found

2021

Totalt Fredrikstad: 7 300 000 000 kr

No Data Found

Sentrum = postnummer 1606,1607,1608 og 1672

Kilde: bankaxcept, plaace.no

Servering

De siste årene har det vært en kraftig fremvekst av nye, gode serveringssteder i Fredrikstad. Mangfoldet, og kvaliteten, innen servering er derfor bedre enn på lenge. Mange av restaurantene har latt seg inspirere av utenlandske trender og utviklet nye konsepter. Graden av spesialisering har også økt, tidligere var det en tendens til at alle skulle ha alt, mens nå er trenden smalere konsepter.

Omsetning på servering 2019, 2020 og 2021 fordelt på sentrum og resten av Fredrikstad. Dette er all bankaxcept- omsetning (kort og Vipps). Denne omsetningen står for ca 75 % av all omsetning. 

Kilde: Bankaxcept, Plaace.no

Sentrum = postnummer 1606,1607,1608 og 1672

2019

Totalt Fredrikstad: 689,7 mnok

Markedsandel

No Data Found

2020

Totalt Fredrikstad: 638 mnok

Markedsandel

No Data Found

2021

Totalt Fredrikstad: 677 mnok

Markedsandel

No Data Found

Utvikling i antall skjenkesteder

No Data Found

Kilde: Maks årsrapport 2021

Antall arbeidsplasser i serveringsnæringen i Fredrikstad kommune:

No Data Found

Vekst 45 %  fra 2010-2021.

Kilde: Telemarksforsking

Sentrumsregnskap Fredrikstad 2021

Handlevaner i Fredrikstad

I mai 2022 gjennomførte Norfakta en Handlevaneundersøkelse for Fredrikstad Næringsforening for å kartlegge handlevaner i Fredrikstad sentrum. Undersøkelsen er gjort på et representativt utvalg av Fredrikstads befolkning (600 respondenter). Den samme undersøkelsen ble også gjort 2016, 2018 og 2020, på den måten kan også utviklingen måles.

Hvor foretrekker du å handle? 

Innbyggere som bor vest i Fredrikstad er på samme måte som i foregående år de som i størst grad foretrekker å bruke sentrum som handlested.

Resultatene tyder på at respondenter som går på skole i sentrum i større grad foretrekker sentrum som handlested enn respondenter med arbeidssted i Fredrikstad sentrum. Dette gjenspeiles også i form av alder; den yngste aldersgruppen under 30 år er den gruppen som i størst grad foretrekker sentrum som handlested.

Andelen som foretrekker å handle utenfor sentrum har sunket med 10 % siden undersøkelsen i 2020, men er fortsatt 5 % høyere enn i 2016.  

Totalt respondenter i hele kommunen

No Data Found

De som arbeider i sentrum

No Data Found

De som går på skole i sentrum

No Data Found

Årsaker til at man foretrekker å handle i sentrum

Mest nevnt; tilgjengelighet med tanke på transport, kort vei til sentrum samt handlemiljøet

No Data Found

Årsaker til at man foretrekker å handle utenfor sentrum

Mest nevnt; tilgjengeligheten med tanke på transport samt bomringen

No Data Found

Hvor ofte besøkes Fredrikstad sentrum for handel?

Om lag 3 av 10 besøker Fredrikstad sentrum for handel ukentlig eller oftere.

No Data Found

Hvor ofte benytter du deg av kulturtilbudene i sentrum?

Færre enn før besøker månedlig
eller oftere ulike kulturtilbud i Fredrikstad sentrum

No Data Found

Besøk av restauranter, kafeer, kaffebarer etc. i sentrum inntil kl 18:00

Ingen endring: Om lag 4 av 10 besøker månedlig eller oftere ulike steder i sentrum som restauranter, kafeer, kaffebarer etc.

No Data Found

Besøk av restauranter, barer, nattklubber etc. i sentrum etter kl 18:00

Om lag like mange som før besøker månedlig eller oftere ulike steder i sentrum som restauranter, barer, nattklubber etc.

No Data Found

Parkeringsmulighet – betydning for valg av handlested

Som tidligere: Om lag 7 av 10 mener at parkeringsmulighetene
har stor betydning for eget valg av handlested

No Data Found

Tilfredshet

Respondentenes vurderinger er i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å visualisere et relativt og enklere mål på kundetilfredshet på en skala fra 0-100 poeng:

 1. svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig – gir 0 poeng
 2. misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig – gir 25 poeng
 3. middels fornøyd/ verken eller – gir 50 poeng
 4. fornøyd/ bra/ delvis enig – gir 75 poeng
 5. svært fornøyd/ svært bra/ helt enig – gir 100 poeng

Tilfredshet – utvalg av butikker

Kundene er fortsatt middels tilfredse med utvalget av butikker

No Data Found

Tilfredshet – service i butikkene

Som i 2020; kundene er tilfredse med butikkenes service. Fra 2016 har tilfredsheten scoren økt fra 72 til 76 poeng.

No Data Found

Tilfredshet – tilgjengelighet med tanke på transport

Vi ser en svak nedgang i tilfredsheten med transportmulighetene fra tidligere, men brukerne av byen er fortsatt middels fornøyd.

No Data Found

Tilfredshet – arrangementer

Kundene er mindre fornøyd med arrangementer i sentrum enn tidligere år. Noe av årsaken kan være at det har vært færre arrangementer de siste to årene grunnet covid. 

No Data Found

Tilfredshet totalt sett – Fredrikstad sentrum som handlested

Kundene er totalt sett middels tilfredse med Fredrikstad sentrum som handlested. Tilfredshetsgraden er stabil siden 2020, og en markant bedring siden 2016. 

No Data Found

Sentrumsregnskap fredrikstad 2021

Besøksnæringen

Besøksnæringen er en av Fredrikstads største næringer, og består av handel, servering og eventvirksomhet.

Fest skaper folk, og folk skaper by

Besøksnæringen sysselsetter over 5 000 personer i Fredrikstad. Det utgjør 23 prosent av alle private arbeidsplasser i kommunen.

2021 ble ikke det store året for fest. Ingen av de store festivalene ble gjennomført, så for dette året har vi kun med en oversikt over antall gjestedøgn på byens to største hoteller; Quality Hotel Fredrikstad og Scandic City, samt leilighetshotellet Wex. Sistnevnte er kun med i tallene fra 2021.

 

Kilde: Tallene er levert av hotellene 

No Data Found

sentrum9

Gamlebyen

Gamlebyen er den eldste delen av Fredrikstad, og den opprinnelige byen. Den regnes som Norges første renessanseby. I dag er Gamlebyen med sin unikhet Fredrikstads største turistattraksjon, og tiltrekker årlig besøk fra hele verden. Men også Fredrikstad folk elsker den gamle byen. Nedenfor ser du en tabell over antall unike besøkende i 2021 målt mot 2020. Tellingene gjøres på samme måte som i Fredrikstad sentrum. I 2021 var det 40 % færre besøkende sammenlignet med 2020. Tallene må sees i sammenheng med korona-pandemien. 

Fordelt kvartal så det slik ut: 

No Data Found

Hvor ofte besøkes Gamlebyen? 

15%

besøker Gamlebyen minst ukentlig

49%

besøker Gamlebyen minst månedlig

45%

ser det naturlig å besøke BÅDE Gamlebyen og Sentrum samme dag de er «ute på»

Dette drar folk til Gamlebyen for:

No Data Found

Båter i gjestehavn, sentrum/Værste:

No Data Found

Markedsføring av Fredrikstad sentrum

Markedsføringen av sentrum foregår stort sett i sosiale medier med hovedvekt på Instagram. Kanalen brukes for å inspirere og vise mangfold i Fredrikstad sentrum. På forsommeren ble det også laget flere filmer for visning i sosiale medier med fokus på byliv, og velkommen tilbake etter nedstengingen på våren.

 

Gavekort:

Sommeren 2020 ble det etablert felles gavekort for alle aktørene i sentrum, her er restauranter, butikker, kino og frisører med.

Gavekortet kan brukes i over 100 butikker og restauranter i Fredrikstad sentrum. Det ble solgt 1 131 gavekort i 2021. Omsetningen var på totalt 1 573 975 i 2021, det er 400 000 mer enn i 2020.

 

FØLGER PÅ FACEBOOK:

0

Følger på Instagram:

0

Sentrumsregnskap fredrikstad 2021

Ren og trygg by

8 av 10

føler seg trygge i sentrum på kveld/natt

Ryddegruppa

fra FASVO rydder løst avfall i sentrum hver eneste virkedag – hele året

Daglig tømming

av søppelkasser i sentrum sommerhalvåret (3 ganger i uken vinter)

Makssamarbeidet

MAKS Uteliv er et interkommunalt samarbeidsforum og en arbeidsmetodikk for å fremme ansvarlig alkoholhåndtering ved salg og servering av alkohol. Partene i MAKS er; utelivsbransjen, politiet, tilsynsmyndighetene og kommunene i Nedre Glomma – Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad.

Hovedmål
 • Arbeidet for et trygt uteliv
 • Unngå overskjenking
 • Unngå skjenking til mindreårige
 • Hindre rusrelatert vold
 • Samordne og effektivisere kontroller
 • Lik praksis i kommunene
 • Forutsigbarhet for bransjen

Les mer om Maks her

Boligbygging i sentrum

Oversikt over fordeling over antall ferdigstilte boliger som bygges i byområdet, tettsteder og omlandet. Ifølge kommuneplanen er målet at fordelingen skal være 60 % i byområdet, 30 % i tettstedet og 10 % i omlandet.

No Data Found

Kilde: Fredrikstad kommune

Sentrumsregnskap fredrikstad 2021

Folk i sentrum

By er folk, og folk er by. Her er et lite utvalg av våre folk, og hvorfor de elsker sentrum.
IMG_6129
Tom Christensen, Christensens bakeri:
«Vi har kommer til sentrum for å bli, og er veldig fornøyd med beliggenheten. Det er rett og slett ekstra stas å ha et bakeri i byen.»
IMG_6130
Therese Hoff, Therese Hoff dame og herrefrisør
«Jeg er så glad for den stemningen som er mellom oss drivere i sentrum. De siste årene har vi fått et veldig godt samhold og heier på hverandre»
IMG_6132
Monique Blystad, senterleder Torvbyen:
«Jeg elsker å jobbe med de forskjellige butikkene og alle menneskene som har sitt daglige virke her, jeg elsker når det koker i gangene og kundene er fornøyd. Jeg er så glad for at senteret ligger midt i Fredrikstad sentrum, samarbeide med gatesentrum gjør at vi får ut det beste i hverandre.»
IMG_5853
Line Solgaard, Line Solgaard arkitekter:
«Fredrikstad er så fiiin:) Vi ønsker rett og slett å være en del av den utviklingen som skjer her i byen – og med kontor midt i Fredrikstad sentrum er vi en del av det urbane miljøet. Vi får kontakt med folk på en helt annen måte – noe som påvirker måten vi jobber på»
IMG_6143
Jesper Brandstorp, Holwech Fikseri:
«En god lørdag for meg; En liten tur med #byferga for å kjøpe meg noe god søt bakst hos Bakfickan. Kan man ha det bedre da?⁠⁠»
image003
Nora Gangfløt, Wex Apartments:
«Jeg eeeelsker Nygaardsplassen; stemningen, valgmulighetene, menneskene, kulturen. Alt! ⁠ Du får rett og slett en storbyopplevelse i en bitteliten by!⁠»
IMG_6138
Hege Grundvig-Andersen
«Fredrikstad sentrum er et godt sted å være, med masse fine kunder og drivere! Det jeg setter pris på ved å ha butikk i sentrum er å få kjenne på og får være en del av byens puls. Ved å være vent ut mot gågaten ser vi byens liv og røre, sol og sky, folk og fe. At vi sentrumsdriverne ønsker å trekke i samme retning, er også veldig motiverende»
IMG_5851
Lena Paus Jensvoll, Domino Interiør:
«Det er veldig hyggelig og godt å være en del av det ekte sentrum i Fredrikstad, med et mangfoldig utvalg av tilbud og sentrumsaktører.⁠ Den satsningen som gjøres på sentrum i Fredrikstad heier vi veldig på og vi ser også at det er en stor fordel for oss!⁠ Ved å ha butikk i sentrum er vi tilgjengelig for folk og vi vet kundene våre setter pris på at vi ligger her vi ligger⁠»
IMG_5857
Ann-Karin Vollebæk
«Jeg gjør bare sånn her, og peker mot gågata, her er alt dere drømmer og litt til. Nyt Fredrikstad»
IMG_6142
Terje Olsen, Thai Market, NoMads, Wokandbowl market og Idyllfestivalen:
«Skal du lykkes er det viktig å jobbe med hjertet og ha «passion» for det du driver med. Jeg går inn 100% og tenker aldri på at jeg kan «faile».⁠⁠»