Godt styrearbeid – med kvinner i ledelse

Godt styrearbeid – med kvinner i ledelse

Har du ikke fått meldt deg på men ønsker å delta, send en epost til mm@fredrikstad-nf.no

Velkommen til møte i nettverk for kvinner i ledelse! Vi skal blant annet styrke styrekompetansen, og bygge nettverk – gjennom aktiv deltakelse.

På agendaen:

Bente Sollid Storehaug er en ettertraktet foredragsholder og har vært på listen over Norges 10 mektigste kvinner. Hun er kjent som teknologigründer og har hatt et 40-talls styreverv i norsk næringsliv. I dag sitter hun med en tung styreportefølje innen media, IT, retail, finans og energi, og er blant annet styremedlem i Europris.

Bente vil dele praktiske erfaringer fra sine mange styreverv og inspirere til å få flere kvinner inn i styrer og ledelse. Du får høre hva som er godt styrearbeid, hvilke forventninger du møter, og hvorfor Bente synes det er givende å jobbe i styrer. Gled deg til god læring og inspirasjon.

Styrekurs – vi presenterer attraktive kurstilbud.

Bakgrunn:
Lovkrav til kjønnssammensetningen i styrer i flere foretaksformer trådte i kraft 1. januar 2024, i praksis et krav om 40 prosent kvinneandel.
Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028.

Vi tar en rolle for å bidra til at bedriftene lykkes med dette – gjennom et nettverk for kvinner i ledelse.

Mål:
– Øke antall kvinnelige styremedlemmer i vår region.
– Øke synligheten til kvinnelige ledere og lage en større kontaktbase.
– Øke attraktiviteten til regionen med et attraktivt nettverk.
– Motivere og trygge flere kvinner til å bli ledere til regionens næringsliv.

Målgruppe:
– Kvinnelige ledere
– Kvinnelige styremedlemmer
– Kvinner med resultat-, personal- og/eller beslutningsansvar
– Kvinner med lederambisjoner

Speed-dating – vi avslutter selvsagt med speed-dating for å legge til rette for at flere kan bli kjent med hverandre.

VELKOMMEN!

Dato/tid
23. mai, 2024
Kl: 17.00

Pris: Kr. 650,- som også inkluderer lett matservering. Drikke fås kjøpt på stedet. Avmelding etter 2. mai blir fakturert grunnet honorar til foredragsholder.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Nettverk for kvinner i ledelse i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk