Kåring av ÅRETS BEDRIFT 2022

Kåring av ÅRETS BEDRIFT 2022

3 bedrifter er nominert:

  • Hør foredragene hvor hver av bedriftene forteller historien om veien til suksess!
  • Bli med å heie frem suksessrike bedrifter!

Vinneren avsløres før du går hjem.

De nominerte som du hører foredrag fra, er:

Brødrene Ødegård Maskindrift

Fra 1 anleggsmaskin til en maskinpark på 80! Fra 1 medarbeider til 80! Brødrene Ødegård Maskindrift har bygget sten på sten siden 2001, og kjøpt både pukkverk og aktør innen fjellsprengning. Med organisk vekst og oppkjøp er de nå er rigget for å regne på de fleste prosjekter i regionen, og favner tjenester som graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, drenering, massetransport og rivning. Stabile og kompetente ansatte (med under 1 % sykefravær!) har gitt gode kundeforhold, så oppsøkende salg er nærmest overflødig i bedriften.

Gode styringssystemer er derimot prioritert, og nå er for eksempel tomgangskjøring på maskin– og bilpark redusert fra 35% til under 15% gjennom systematisk arbeid.

Mottoet deres er: Vi tør å satse! I 2022 ble de nominert til «Årets lærebedrift» innenfor sin bransjeorganisasjon i Østfold/Søndre Viken, nå er de de nominert til Årets bedrift i Fredrikstad 2022!

Brynild

Det som startet som mineralvannsproduksjon i 1895, er nå Norden eneste sukkervare-, sjokolade- og nøttefabrikk samlet under ett tak. «Utfordreren fra Fredrikstad» har jobbet langsiktig med å bygge sterke merkevarer – og ikke minst et lag som pendler til Fredrikstad fra Østfold, Akershus og Oslo for å konkurrere med de beste i Norden. 230 ansatte jobber for å gi smaksgleder til både nordmenn og svensker, og arbeidet gir resultater: De har 5-doblet Den Lille Nøttefabrikken etter oppkjøpet i 2003. De har 4-doblet Dent siden oppkjøpet i 2004.

Brynild viser at det nytter å bry seg, og at en liten nøttefabrikk kan gjøre en stor forskjell for bøndene først i verdikjeden. Dette skaper ikke bare arbeidsplasser, men bidrar til flere kvinner i arbeid, miljøbesparelser og en kunnskapsutvikling som gir varig verdi til lokalsamfunn og bøndene som trenger det mest.

Som de selv sier: «Hvorfor bry seg? Fordi vi er nøtt». Brynild er prisvinnende for sitt samfunnsansvar, nå er de nominert til Årets bedrift i Fredrikstad 2022!

COWI / Multiconsult

COWI og Multiconsult representerer et ingeniørfaglig tyngdepunkt i Fredrikstad og er nominert sammen, og de har forstått verdien av godt samarbeid: samarbeidet dem i mellom gjør at de kan ta store prosjekter som ellers hadde gått til andre og større aktører!

Multiconsult har hatt en formidabel vekst i Østfold de siste årene, fra 47 ansatte i 2010 til 165 ansatte i 2022. På kontoret i Fredrikstad er hovedaktivitetene bygg, energi og samferdsel / infrastruktur. Og her får kundene et komplett team innen alle fagdisipliner. Ta byggfag, for eksempel, der representeres geologi / grunnundersøkelser, byggkonstruksjon, akustikk, ENØK, arkitektur med mer. Hele 3 200 medarbeidere i Norge kan bistå når spennende prosjekter skal gjennomføres både nasjonalt og internasjonalt. Kanskje ikke så rart at Multiconsult er rangert som en av Norges mest attraktive arbeidsplasser for teknologer?

Visjonen deres er å bygge bro mellom fortid og fremtid. Der mennesker ferdes, virker og fungerer. Fokuset er å garantere for bærekraftig utvikling, og skape samfunnsverdi.

COWI med sine 220 medarbeidere i Fredrikstad, opererer innenfor samme områder som Multiconsult, men har bygget opp en særlig spisskompetanse innen kloakkrensing, informasjonsteknologi knyttet opp mot bomstasjoner, og etablering av sjøledninger. Med sin nasjonale og internasjonale tilstedeværelse er COWI til enhver tid involvert i mer enn 10 000 prosjekter globalt og 3 700 i Norge. Og de har tatt en modig avgjørelse: de tar ingen prosjekter innenfor petrokjemi (fossilt), og er med det en tydelig aktør innenfor det grønne skiftet. Alle medarbeidere (1 300 i Norge / 6 700 globalt) kan søke midler i eget fond for å oppdatere seg faglig – grunntanken er at de hele tiden skal ha den beste faglige tyngden.

Og hør her: både Multiconsult og COWI i Fredrikstad kunne vokst ytterligere, hvis de fikk tak i rett kompetanse!

Påmelding er ikke nødvendig for dette arrangementet, men invitér gjerne med en kollega/venn eller flere – og husk å sette festkvelden inn i kalenderen din.

Velkommen til festkveld hvor du hører bedriftenes egne historier om veien til suksess, og hvor ÅRETS BEDRIFT 2022 kåres!

Hensikten med prisen ÅRETS BEDRIFT er å skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet, samt gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter. Blant kriteriene for nominasjonen er god lønnsomhet og solid markedsposisjon eller sterk vekst innenfor sitt markedsområde. Prisen har blitt delt ut siden 1978, og er et samarbeid mellom Fredriksstad Blad og Fredrikstad Næringsforening.

Dato/tid
07. mars, 2023
Kl: 18.30 - 20.30

Pris: Gratis. Drikke fås kjøpt i baren. Arrangementet fra scenen begynner kl. 19.00.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredriksstad Blad og Fredrikstad Næringsforening.


Lukk