Kommuneplanens samfunnsdel – innspillsmøte

Print Friendly

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens strategiske plan og gir føringer for de ulike rollene kommunen har i lokalsamfunnet. Den virker altså inn på utøvelsen av samfunnsutviklerrollen, som tjenesteprodusent og i myndighetsutøvelsen. Kommuneplanen legger også føringer for statlige etater.

Fredrikstad Næringsforening mener det er svært viktig at kommuneplanen blir et verktøy for å utvikle Fredrikstad. Det er derfor viktig at planen beskriver de viktigste utfordringene vi står framfor, og samtidig svarer opp med grep og retning for hvordan vi som samfunn skal svare på utfordringene.

I uke 7 har kommunen bemannet involveringsutstilling/stasjon i fojaéen til Blå Grotte som er åpent fram til kl. 20.00 på kvelden.

Fra kl. 15.30 – 16.00: Enkel bespisning, mingling og du kan høre fra kommunen om hvilke andre planer som er under rullering.

Program fra kl. 16.00:
– Orientering om kommuneplanen som er lagt ut på høring v/Fredrikstad kommune
– Sarpsborg kommune rullerer sin kommuneplan. Hva tenker de? v/saksordfører Harald Rønneberg (H)
– Hvordan vil Fredrikstad Næringsforening kommentere på planen som er lagt ut på høring? v/Kjell Arne Græsdal

Diskusjon og innspill deles deretter i tre:
1. Utfordringene
2. Planens satsinger
3. Arealstrategiene

Vi oppfordrer våre medlemmer til å uttrykke sine meninger i egne høringssvar dersom dere har emner som opptar dere. Høringsfristen er 9.3, les mer

Velkommen!torsdag 15. februar
Tid: 16:00 - 17:30

Pris: Gratis medlemsmøte. Det serveres noe å bite i fra kl. 15.30. Møtestart kl. 16.00.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Blå Grotte Fredrikstad, Nygaardsgate 22/24, Fredrikstad

Sted: Blå Grotte, Nygaardsgate 22/24, Fredrikstad


Alle arrangementene

Medlemsprofilen

  • WiCan WiCan

    WiCan er i gang med blogg! Digitalleverandøren har blitt 22 ansatte, og gründer Hans-Morten Anonsen er akkurat nå mest opptatt av lønnsom vekst, og peker på samarbeid og erfaringsutveksling i Fredrikstad som en mulighet. Les mer »

    Share Button

VÅR HVERDAG

Småhusområder, blokkområder, næringsområder, transformasjonsområder, ubebygde områder… Hvordan programmeres og disponeres kommunens arealer videre? Sigbjørn Moe fra #Værste AS leder den ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2018 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN