Morgenmøte: Gatenett- og gatebruksplanen

Morgenmøte: Gatenett- og gatebruksplanen

– Er vi klare for å prioritere gående og syklende fremfor bilistene i sentrum?

Fredrikstad kommune har jobbet med ny gatebruksplan helt siden november 2021. Nå er den ute på høring, og vi må gi våre innspill. Fristen er 17.7.2024.

«Vedtatt mål for planen er å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene. Bysentrum skal være attraktivt og tilgjengelig, med et levende handels- og servicetilbud som innbyr til opphold og aktivitet.»

Vedtatt mål i Fredrikstad Næringsforening knyttet til urbanitet er: Styrke Fredrikstad sentrum for å møte framtidens krav til attraktive byer.
Er planen i harmoni med utviklingen vi ønsker oss?

Vi får en presentasjon av planen ved Anne Line Heksem Vatne i Fredrikstad kommune.

Vi avslutter med spørsmål fra salen.


Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

SE HØRINGSUTKASTET HER

PS! Gårdeiere og drivere i sentrum ønskes velkommen til en workshop i etterkant, som vil bidra til innspill på planen:
Hva betyr den nye gatebruksplanen for deg som driver i sentrum? Eller for deg som er gårdeier? – Fredrikstad Næringsforening (fredrikstad-nf.no)


Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
05. juni, 2024
Kl: 8.00 - 8.50

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk