Arealplanen

Arealplanen

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Vår rolle er å være næringslivets representant og pådriver i næringslivets utviklingsmuligheter.

Kommuneplanens arealdel er et av de viktigste dokumentene for oss å følge, den angir bl.a. betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Les høringsutkastet til kommuneplanens arealdel

 

Agenda for møtet:

  1. Arealplanen som verktøy for politisk styring v/Rune Fredriksen, leder for planutvalget
  2. Presentasjon av hovedtrekkene i høringsutkastet til arealplanen v/Gunhild Bøgseth, Fredrikstad kommune
  3. Kommentarinnlegg v/Griff Arkitektur AS
  4. Spørsmål fra publikum – i panelet sitter Bjørnar Laabak (FrP), Rune Fredriksen (AP) og Truls Velgaard (H)

Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
06. februar, 2019
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening.


Lukk