En framtid for Fredrikstad sentrum?

En framtid for Fredrikstad sentrum?

Handelsvirksomheten i Fredrikstad sentrum er presset. En sentrumsleder på heltid skal ansettes, er dét redningen, eller trengs mer omfattende tiltak?

City Hotel feirer 75 år og inviterer sammen med Fredrikstad Næringsforening til formiddagsseminar for å drøfte hvordan vi skal styrke sentrums konkurransekraft.
Vi ønsker spesielt velkommen alle som har investert i sentrum, har posisjoner som kan påvirke utviklingen og alle andre som er glade i byen.

Framveksten av kjøpesentre, netthandel og grensehandel sammen med automatisering av mange kontorfunksjoner har redusert aktivitetsnivået i norske bysentrum. Mange butikker og kontorarbeidsplasser har blitt borte fra sentrum de siste årene. Kommer det nye til? Klimapolitikken krever fortetting og samling rundt kollektivknutepunkter. Fredrikstad Næringsforening jobber for at Fredrikstad, som største by i Osloregionen utenom Oslo, skal bli konkurransedyktig ved å dyrke fram urbane kvaliteter. Hva må til? Har vi vilje og evne til å ta nødvendige grep?

Seminaret har som mål å øke bevisstheten om byens utfordringer, og belyse hvilke løsninger som kan sikre sentrum økt konkurransekraft.

På programmet står:

  • Sentrums betydning og kommunens rolle v/næringsvert Andreas Lervik, Fredrikstad kommune
  • Sentrumsutvikling i norske byer v/adm.dir. Einar Kongsbakk, Norsk Sentrumsutvikling
  • Å drive butikk i sentrum v/daglig leder Kristian Kristiansen i Boomerang AS og leder av Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening
  • Torvbyen – sentrumsforretningenes medspiller eller motspiller? v/senterleder Morten Huth i Torvbyen
  • Utfordringer med å eie bygård i sentrum v/adm.dir. Tor Drillestad, Bøckmann Eiendom
  • Er sentrumsleder redningen? v/daglig leder Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

Vi avslutter med paneldebatt og oppfordrer til deltakelse fra salen. Møteleder er Jens O. Simensen.

Velkommen!

Dato/tid
27. januar, 2015
Kl: 9.00 - 12.00

Pris: Gratis, inkl. lunsj som serveres kl. 12.00
Sted: City Hotel, Nygaardsgaten 44-46, Fredrikstad

Arrangør: City Hotel og Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk