Fredrikstadkonferansen 2014: Vi lykkes sammen

Fredrikstadkonferansen 2014: Vi lykkes sammen

I år skal det handle om verdiskaping gjennom
god markedsføring & omdømmebygging
– for regionen, men også for hver enkelt bedrift. Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital. Bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil.

Ordfører Jon-Ivar Nygård åpner konferansen.

Her er årets foredrag:

 • FREMTIDENS BYER
  Hvorfor lykkes noen byer og andre ikke? Hva kjennetegner en fremtidsrettet byutvikling? Og hva kan Fredrikstad gjøre? Ståle Økland er en norsk trendanalytiker, fremtidstenker og forfatter. Han er utdannet innen sosiologi, historie og tysk. Økland har tidligere skrevet bøkene TrendMania, Tenk som en rockestjerne og vært medforfatter av Bykamp. Han har også hatt en politisk karriere, blant annet som varaordfører i Time kommune.
 • DRAMMENS ARBEID MED OMDØMME
  Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen: «Vi dro i gang omdømmearbeidet i 2005. Blant suksessfaktorene til omdømmeprosjektet er spesielt det unike samarbeidet mellom næringsliv og kommune. Næringslivet har vært med på tatt et samfunns- og omdømmeansvar i forhold til byutvikling og kommunikasjonen av dette. Samtidig har de også hatt nytte av at Drammen har kommet på kartet med positivt fortegn.»
 • DET LØNNER SEG Å VÆRE GODT LIKT
  Nils M. Apeland er kommunikasjonsrådgiver i eget selskap og høyskolelærer ved Markedshøyskolen. Han har 20 års fartstid som konsulent og skrev Norges første bok om omdømmebygging. Han vil forklare hvorfor et godt rennomé er lønnsomt, hvordan oppfatningene våre påvirkes og hvordan den enkelte bedrift og byen kan jobbe systematisk med å styrke sitt omdømme og dermed sin markedsposisjon.
 • Debatt ledet av Jens O. Simensen
 • NÆRINGSDESTINASJON FREDRIKSTAD
  Hvordan framstå som en attraktiv næringsby?

  Utvikling av næringsdestinasjon Fredrikstad må prioriteres høyt for at kommunen skal ha et bærekraftig samfunn. Ole-Petter Finess er ny i rådmannsstolen, og har et verktøy i hånden gjennom den ferske «Næringsplanen». Ole-Petter vil gjøre kommunen attraktiv for utvikling og nyetableringer. Hør om kommunens innsats i dette arbeidet.
 • GODT OMDØMME GJENNOM MERKEVAREBYGGING
  Brynild Gruppens merkevarer skal foretrekkes av forbrukerne og handelen, i konkurranse mot store internasjonale leverandører med sterke merkevarer og mot handelens egne merker. Karsten F. Hansen er siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA), og har siden 2002 vært direktør i Brynild Gruppen, adm. direktør fra 2007. I foredraget vil han fortelle om Brynild Gruppens vei til å bli en lønnsom kompetansebasert merkevarebygger med base i Fredrikstad.
 • UTFORDRINGEN
  Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler presenterer de mulighetene som Fredrikstad byr på av arenaer, aktiviteter, servering og overnatting til konferanser, møter og samlinger. Hun gir næringslivet en helt konkret utfordring.
 • NÆRINGSFORENINGEN FØLGER OPP
  Hvordan jobber vi videre med å utvikle regionen til å bli blant de mest attraktive for kompetanse og kapital slik at vi får et bærekraftig samfunn? Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, forteller.
 • TOPP MOTIVERTE MEDARBEIDERE SKAPER GODT OMDØMME
  Fornøyde medarbeidere er viktigere enn fornøyde kunder. Fredrikstad trenger gode arbeidsplasser som er innovative og skaper vekst. Dette skapes gjennom topp motiverte medarbeidere som påvirker og utvikler egen arbeidsplass. Ansatte som får delta i utviklingen av eget selskap er de aller beste ambassadører. Anders H. Lier, konserndirektør i Itera, deler sin erfaring med å skape Norges beste arbeidsplass.

Praktisk informasjon

Registrering er fra kl. 08.30, og programmet begynner kl. 09.00. Middag serveres kl. 16.30. Pris er inklusiv lunsj og middag laget av Litteraturhusets restaurant.

Velkommen!

Fredrikstadkonferansen er en viktig arena der bedriftsledere møter sentrale politikere og byråkrater. Konferansen har blitt arrangert årlig siden år 2000. I år arrangeres konferansen i samarbeid med NHO Østfold som en del av SMB-satsingen NHO Arena NHO Arena logo

Se konferansen fra 2013

Dato/tid
05. november, 2014
Kl: 8.30 - 19.00

Pris: 2 200,- for medlemmer av Fredrikstad Næringsforening eller NHO, og 2 800,- for ikke-medlemmer. Avmelding etter 31.10 medfører fakturering av deltakeravgift.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk