Employer branding, onboarding, mangfoldsledelse – og hvordan bli det foretrukne firmaet blant nye jobbsøkere?

Employer branding, onboarding, mangfoldsledelse – og hvordan bli det foretrukne firmaet blant nye jobbsøkere?

Hvordan kan du lykkes med å sikre riktig kompetanse til din virksomhet? Og hvordan kan vi bli bedre sammen? I dette møtet deler Norconsult, Borregaard og Itera sine erfaringer med bl.a. employer branding, onboarding, mangfoldsledelse – og hvordan bli det foretrukne firmaet blant nye jobbsøkere.
Vi håper du kan ta med deg tre konkrete tips fra møtet, for at din virksomhet skal lykkes i å ansette den viktige og riktige medarbeideren. Og ikke minst, at du kan møte og bli kjent med andre som er opptatt av det samme som deg.

Send gjerne videre i din bedrift dersom det er andre enn deg som har dette som sitt ansvarsområde.

Agenda:

  1. Norconsult v/senior kommunikasjonsrådgiver – Employer branding Marthe Haugen Stranden. Hvordan Norconsult har jobbet for å bli et foretrukket firma for nyutdannede studenter.
  2. Borregaard v/HR Manager employer branding Silje Sandmæl. Hvordan Borregaard jobber med employer branding, ansattløftet og onboarding av nye ansatte.
  3. Minglepause
  4. Itera v/leder Lise Eastgate og CHRO Mette Mowinckel. Hvordan Itera jobber med mangfoldsledelse og får team med deltakere fra mange nasjoner til å jobbe godt sammen. Hvordan håndtere ulike språk og kulturforskjeller. Erfaring med å bruke egne ansatte i employer branding.
  5. Nyheter fra samarbeidspartnerne; nettverk for kompetansetilflyttere, næringsforeningene i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, Østfold fylkeskommune og NAV.

Velkommen til HR-nettverksmøte der vi deler kunnskap!

 

Påmelding gjør du via denne lenken

Dato/tid
29. mai, 2024
Kl: 13.00 - 15.00

Pris: Gratis, servering av kaffe og te.
Sted: Stjernebygget Sarpsborg, Hjalmar Wesselsvei 10, Sarpsborg

Arrangør: Nettverk for kompetansetilflyttere, NAV og næringsforeningene i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad


Lukk