Fremtidens industri i Østfold & bærekraftsmål nr. 17

Fremtidens industri i Østfold & bærekraftsmål nr. 17

I Østfold har vi en rik og omfattende industri. Prosessindustrien sørger både for viktig arbeidsplassutvikling og grønn omstilling. For å opprettholde denne posisjonen, med høy verdiskaping og sterk konkurransekraft, må vi kontinuerlig oppdatere kunnskapen vår – og dele den. Velkommen til bærekraftkonferanse for industrien der vi setter mål nummer 17 på agendaen – samarbeid for å nå målene. Kom, hør, del & lær av en kompetent rekke foredragsholdere!

Bak konferansen står AFRY, NOAH og NCCE, som i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening ser potensialet for å stimulere til økonomisk vekst i regionens industri.

Noe av det du får høre om:

 • Jørgensen og Pedersen  tegner, forklarer og sist men ikke minst inspirerer til videre utvikling av bærekraftig business. Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

Jørgensen og Pedersen er forskere ved Norges Handelshøyskole i Bergen. De har over 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller.

Jørgensen og Pedersen sitter videre i styrer og “advisory boards”, og driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. Videre er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. https://www.jorgensenpedersen.no/

 • Viken Park; nytt, viktig og sirkulært næringsområde. Og et tilbud til Fredrikstad og Sarpsborg i det grønne skifte. Carl-Stener Garder. GG Gruppen AS.

Viken Park er en av de største og mest allsidige kommende industriområdene i Europa

Viken Park har en ideell beliggenhet med enkel tilgang fra både land, luft, jernbane og sjøveien. Området ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, i tilknytning til E6 som fanger ca. 60 % av all veitrafikk inn til Norge. https://vikenpark.no/

 • Industriell innovasjon med klimaeffekt. Grønne produkter (CEBINA og CEBICO) og gode eksempler på samarbeid på tvers i verdikjeden for å kunne definere nye produkter og produksjonsprosesser. Hugo Harstad Ph.D Business Development Director, Norske Skog Saugbrugs AS.

Norske Skog Saugbrugs har siden 2006 jobbet med utvikling av nye og bærekraftige produkter. Nanocelluloseproduktet CEBINA har blitt utviklet i løpet av de siste 10 årene ved Saugbrugs. CEBINA er et naturlig produkt av fibrillert cellulose som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer. Anvendelse av CEBINA spenner fra å styrke økning i papir og lim til anti-dryppeffekt i maling. Etter omfattende markedsføringsarbeider selges nå CEBINA produkter til flere eksterne kunder i Norge og internasjonalt.

Program (oppdateres):

 • 08:15 – 09:00 Registrering og velkommen
 • 09:00 – 09:10 Velkommen til industriell bærekraftkonferanse ved ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad
 • 09:10 – 09:15 Rasjonale for konferansen, dagens agenda
 • 09:15 – 09:45 Viktige satsingsområder innen bærekraft. Ved Therese Tillander. Head of Sustainability AFRY Sverige
 • 09:30 – 09:45 Industrielle prosesser skaper grobunn for vekst i norsk industri. tba
 • 09:45 – 10:10 Pause
 • 10:10 – 10:30 Viken Park, nytt viktig og sirkulært næringsområde. Tilbud til Fredrikstad og Sarpsborg for det grønne skifte. Ved Carl-Stener Garder, Viken Park
 • 10:30 – 11:00 FN sine bærekraftsmål. Ved Erik Solheim, tidligere utvikling- og miljøminister i Norge, og tidligere direktør for UNEP – FNs miljøprogram
 • 11:00 – 11:20 Kritiske råvarer for et bærekraftig samfunn. Ved Einar Bratteng, PhD i avfallsrett
 • 11:20 – 11:30 Refleksjoner
 • 11:30 – 12:30 Lunsj
 • 12:30 – 13:00 Bærekraftseventyr, og jakten på bærekraftig business. Ved Jørgensen og Pedersen
 • 13:00 – 13:20 NOAH som en del av kretsløpet. Ved Anders Lagreid, konsernsjef NOAH
 • 13:20 – 13:40 Europeisk børs for sekundære råvarer. European Resource hub. Ved Torbjørn Leidahl
 • 13:40 – 14:00 Pause
 • 14:00 – 14:20 Norsk senter for sirkulærøkonomi. Ved Benedikte Bekkevold Hansen, prosjektleder i NCCE
 • 14:20 – 14:40 Industriell innovasjon med klimaeffekt. Grønne produkt (CEBINA og CEBICO) og gode eksempler på samarbeid på tvers i verdikjeden for å kunne definere nye produkt og produksjonsprosesser. Ved Hugo Harstad, Ph.D Business Development Director Norske Skog Saugbrugs AS
 • 14:40 – 15:00 Hvordan samarbeidet vi for å få enda bedre miljøresultat og næringsutvikling? Ketil Stoknes fra Lindum AS forteller om Magiske fabrikken i Vestfold.
 • 15:50 – 15:20 Hvordan skape en strategi for bærekrafts arbeid som er forankret i virksomhetsstrategien?
  Tom Ivar Omdahl, daglig leder i Flowit tar oss videre for enda bedre kunderelasjoner.

15:20: Takk for i dag. Oppsummering ved Kristofer Larsen NOAH og Fredrik Hellström AFRY.

Har du spørsmål om konferansen? Ta gjerne kontakt med:
Fredrik Hellström. Business Unit Manager and Head of sustainability. AFRY Consult +47 915 53 325 fredrik.hellstrom@afry.com
Kristofer Larsen. Klima- og bærekraftrådgiver. NOAH AS +47 958 40 506 kristofer.larsen@noah.no

Dato/tid
23. august, 2023
Kl: 8.00 - 16.00

Pris: Kr 1990,- + mva, inkl. lunsj
Sted: Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 12, Grålum

Arrangør: AFRY, NOAH, NCCE i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Dette arrangementet er utsolgt.

Lukk