Hvordan gjøre næringsarealer salgbare?

Hvordan gjøre næringsarealer salgbare?

Vi trenger salgsklare næringseiendommer. «Feil» eller utdaterte regulerte arealer betyr at vi går glipp av viktig verdiskaping og arbeidsplasser:
• Eksisterende næringsbygg blir utrangerte fordi regelverket hindrer gjenbruk med nytt formål.
• Gamle industritomter blir ofte liggende brakk fordi det er for mye usikkerhet knyttet f.eks. til grunnforhold eller reguleringsformål.
• Nye næringsområder hindres av tilgang til energi og kostbar veitilknytning.

Noen fakta:
o ABC-prinsippet er føringer på regionalt og lokalt nivå om hvilke type virksomheter en tomteeier kan leie ut eller selge til.
o 2/3-deler av alle næringsområder i Fredrikstad har så gamle reguleringsplaner at føringer både fra fylkeskommunen, statsforvalter og fra kommunens arealplan går foran de gamle og utdaterte planene.
o Statsforvalteren er forpliktet til å fremme innsigelser mot utstrakt bruk av dispensasjoner.
o Store arealer er båndlagt til samferdselstiltak og hindrer utvikling.

Ny bruk av næringseiendom krever som regel godkjenning iht. plan- og bygningsloven, noe som tar lang tid hvis man ikke har gjort det nødvendige forarbeidet. Politikerne presses derfor til å vedta dispensasjoner i strid med nasjonale føringer. Resultatet blir så langdryge, kostbare og uforutsigbare prosesser at næringsaktører lett begynner å se etter andre lokasjoner.

Agenda:

Hva slags næringsvirksomhet kan man egentlig drive på Råbekken?
Erfaringer fra Bergstrømbygget v/Sverre Kristian Bergstrøm og Glemmen Gård v/Jørn Petter Johnsen

Hvilke strategier er anbefalt for Øra Industriområde?
Borg Havns arbeidsgruppe v/forskerteamet ACES

Visjoner og planer for Viken Park
Hvilke hindringer har oppstått på veien? v/Bobo Gaarder

Betraktninger fra fylkeskommunen/kommunen

Hvordan skal vi komme videre? v/Kjell Arne Græsdal

Vi avslutter med spørsmål og kommentarer fra salen.

Målgruppe: Politikere, arkitekter, plankonsulenter og byråkrater, utbyggere og eiere av næringseiendom samt eiendomsmeglere.

Velkommen!


Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter (vanligvis på Litteraturhuset). Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
08. juni, 2023
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av enkel frokost samt kaffe & te. Påmelding er nødvendig.
Sted: Næringslivets Hus, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Dette arrangementet er utsolgt.

Lukk