Nettverk for kvinnelige ledere: Webinar om styrekompetanse

Nettverk for kvinnelige ledere: Webinar om styrekompetanse

Gjennom hele 2000-tallet har andelen kvinner i styrer i norsk næringsliv økt jevnt, godt hjulpet frem av kjønnskvotering i blant annet ASA og selskaper hvor kommunen eller fylkeskommunen eier 2/3 av selskapet og interkommunale selskap.

Formålet med nettverket for kvinnelige ledere i regionen er nettopp å stimulere til flere kvinner i ledende posisjoner som styreverv, og vi arrangerer 26. mai klokken 18.00 et webinar som gir et overordnet innblikk i styrearbeid. Kvelden byr blant annet på:
– En introduksjon til det formelle i aksjeloven rundt styrearbeid
– Hvilke erfaringer gjør man seg som toppleder og styremedlem, hvordan balanserer man ut eiernes interesser med selskapets?
– Hvordan jobber headhunteren med å rekruttere til styrer, hvordan jobber man med styresammensetning?

Vi er godt fornøyde for å ha fått med oss noen supersterke foredragsholdere også denne gangen;

Maalfrid Brath er leder i ManpowerGroup for Norden og Baltikum og har lang erfaring både som toppleder og styremedlem. ManpowerGroup jobber bevisst med å utvikle ledere av begge kjønn og scorer godt på EYs årlige SHE index. Hun er for tiden styremedlem i blant annet NHO og har tidligere vært styremedlem i Folketrygdfondet og BI og vi er spente på å høre om hvordan det jobbes strategisk med rekruttering av styremedlemmer fra en av Norges fremste eksperter på området!

Vidar Andersen er partner i Concepta Partners og er autorisert regnskapsfører. Vidar har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter, og har gjennom sitt selskap Styreguiden AS forfattet og gitt ut flere styrebøker, blant annet Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. I dag er han en aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet. Vidar vil gi oss en overordnet introduksjon til det formelle rundt styrearbeid.

Nina Solli er regiondirektør i NHO Viken Oslo og brenner for kvinner og ledelse. Hun har jobbet med kvinner, ledelse og styrearbeid i NHO i mange år og har også vært ansvarlig for NHOs Female Future-program. Hun har variert styreerfaring og sitter nå i styret i Norges Varemesse og har tidligere vært styremedlem blant annet i UNICEF og Fagskolen Oslo Akershus. Vi gleder oss til å høre Ninas erfaringer og tips til praktisk og operativt styrearbeid!

Møteledere: Terese Troy Prebensen, Siri Martinsen og Annette Thorsø Mohr fra styringsgruppen i nettverk for kvinnelige ledere.

Alle påmeldte medlemmer i Fredrikstad Næringsforening (nettverk for kvinnelige ledere) vil få en kalenderinvitasjon med lenke til Teams etter at påmeldingsfristen er utløpt 25. mai.

Velkommen til medlemsmøte!

Dato/tid
26. mai, 2021
Kl: 18.00 - 19.15

Pris: Gratis nettmøte
Sted: Du vil få en innkalling via Teams, Nygaardsgate 16, Fredrikstad

Arrangør: Nettverk for kvinnelige ledere i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk