Politikere & næringspolitikk; hvordan vil de utvikle Fredrikstad?

Politikere & næringspolitikk; hvordan vil de utvikle Fredrikstad?

Det er valgkamp, og vi utfordrer politikerne på hvordan vi sammen skal skape flere arbeidsplasser. For samtidig som lokale bedrifter leverer i verdensklasse og nye initiativ popper opp, er vi nødt til å sette det på spissen:

Fra år 2000 til 2018 har det blitt 368 færre arbeidsplasser i Fredrikstad. Den negative næringsattraktiviteten til Fredrikstad skyldes i hovedsak utflytting av bedrifter til nabokommuner, i henhold til Telemarksforskning. En fersk rapport bestilt av Østfold fylkeskommune og Fredrikstad Næringsforening viser at de bedriftene som flytter har vokst mye etter flytting. Er det ikke rom for å vokse i Fredrikstad?

Kom med spørsmål!
Hva skal til for at din bedrift vokser? Hva hindrer vekst? Hva mener du politikerne kan bidra med? Spør! Send gjerne spørsmål på forhånd til post@fredrikstad-nf.no så stilles spørsmålene i plenum av vår møteleder, eller still spørsmålet selv fra salen.
Politikerne er også tilgjengelige i etterkant av møtet.

På scenen blir ordførerkandidatene fra de tre største partiene utfordret, møt Jon-Ivar Nygård (AP), Truls Velgaard (H) og Bjørnar Laabak (FrP), samt de de to førstekandidatene Elin Tvete (SP) og Erik Skauen (MdG). Flere politiske partier vil også få mulighet til å stille for å besvare spørsmål.

Velkommen til åpent morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Dato/tid
04. september, 2019
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe / te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk