Scenarier for Fredrikstad i tre ferske analyser: om næringsareal, forventet omsetning, konsekvenser av utbygging i sentrum vs Dikeveien og lokale sentrum med mer.

Scenarier for Fredrikstad i tre ferske analyser: om næringsareal, forventet omsetning, konsekvenser av utbygging i sentrum vs Dikeveien og lokale sentrum med mer.

Omsetning sentrum vs Dikeveien og lokale sentrum

Hva vil skje med omsetningen hvis vi satser bare på sentrum? Hva hvis vi fortsetter å bygge ut Dikeveien? Hva vil skje med omsetningen hvis vi satser på utbygging av både Fredrikstad sentrum og lokale sentrum som Gressvik, Sellebakk og så videre?

Plassering av virksomheter

I et miljøperspektiv, hvor lang unna deg ligger bedrifter og butikker i Fredrikstad? Ligger virksomhetene på de riktige stedene?

Næringsareal

Hvor mye næringsareal har vi? Hvor mye er bygget ut? Hva skjer hvis vi fortsetter som nå?

Klynger

Finnes det klynger i Nedre Glomma?

Tre ferske analyser forteller om næringslivets tilstand og ulike scenarier for Fredrikstad:
1. Nærings- og lokaliserings analysen i Nedre Glomma regionen
2. Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040
3. Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Innleder er by- og næringssjef Helge Hasvold.

Velkommen!

Dato/tid
02. oktober, 2013
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk