Vekst i Fredrikstad; veksten, omdømmet, posisjonering & en dose PR

Vekst i Fredrikstad; veksten, omdømmet, posisjonering & en dose PR

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, og konkurransen mellom byene hardner til.

For snart 2 år siden inviterte vi til åpent oppstartsmøte om omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad. Bli med på oppfølgingen!

Fra styringsgruppen hører du følgende:

  • Vekst i Fredrikstad – hør hva som skjer. Tall og tiltak presenteres av Trond Delbekk, styringsgruppeleder
  • Hva mener vi nå, Fredrikstad? Som et nullpunkt, samarbeidet vi med Norstat om en undersøkelse av hvordan næringslivet i Fredrikstad selv oppfattet Fredrikstad som sted å drive næring. Nå, 2 år senere, har vi gjentatt undersøkelsen. Hør resultatet av Hege Bongard, prosjektleder
  • Smart Fredrikstad – også et felles posisjoneringstiltak for kommune og næringsliv. Ved Ole-Petter Finess, rådmann
  • Hvordan få media interessert ditt budskap? Veksten Fredrikstad er ute etter må også komme i etablerte bedrifter, og noe kan vi påvirke selv, som for eksempel hvor mye oppmerksomhet vi skal få i media. Få en lyn-leksjon om PR av kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland, som sitter i styringsgruppen

Velkommen!

Vekst i Fredrikstad støttes av følgende partnerbedrifter: Borg Havn, Fredrikstad Energi, Fredrikstad Innovasjonspark, Glemmen Gård, Kniplefjellet Eiendom, Northman, Terje Høili AS og Værste.

Mer fra næringsdestinasjon Fredrikstad: www.vekstifredrikstad.no

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema 6-7 ganger i året på Litteraturhuset gjennom morgenmøter fra kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 2-4 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Arrangementet er gratis, og vi serverer kaffe og te.

Dato/tid
07. februar, 2018
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk