næringsplanen Tag

Nedre Glomma er en populær region og mange velger å flytte hit. Men det skapes ikke like mange arbeidsplasser. Fredrikstad kommune startet derfor arbeidet med en næringsplan. Gjennom næringsplanen skulle det private næringslivet og kommunen sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Medlemmer fra Fredrikstad Næringsforening representerte det private næringslivet.

Lukk