Næringsplanen

Næringsplanen

Nedre Glomma er en populær region og mange velger å flytte hit. Men det skapes ikke like mange arbeidsplasser. Fredrikstad kommune startet derfor arbeidet med en næringsplan. Gjennom næringsplanen skulle det private næringslivet og kommunen sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Medlemmer fra Fredrikstad Næringsforening representerte det private næringslivet.

næringsplanen var det lagt inn seks prioriterte områder. Til hvert av områdene var det arbeidsgrupper som ble ledet av representanter fra Fredrikstad kommune eller Fredrikstad Næringsforening. De skulle definere hvem som skulle gjøre hva, og hva kommune og næringsliv skulle gjøre sammen.
Dette var de seks innsatsområdene og lederne for arbeidsgruppene:

  1. Kommunal landingsstripe – Steinar Vingerhagen
  2. Innovasjon og nyskaping – Frode Kværneng
  3. Arbeidsplassutvikling – Morten Fredriksen
  4. Arbeidskraft – Trond Åge Langvik
  5. Offentlig og privat samarbeid – Kjell Arne Græsdal
  6. Byutvikling – Terje Tjærnås


En handlingsorientert plan

Næringsplanen skal bidra til bevegelse og endring; i kommuneforvaltningen, i samhandlingen mellom kommunen og næringsaktørene, og mellom næringslivets representanter.

Kontaktperson: Kjell Arne Græsdal

Lukk