Arbeidslivets helter

Skisse fra Nautilus Marinepark. |

Arbeidslivets helter

Et næringsliv som vokser og skaper verdier er avgjørende for et bærekraftig lokalsamfunn. Alle som vil satse er viktige for Fredrikstad, skriver Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. I en kronikk eksemplifiserer han med næringsutviklingsprosjektet Nautilus Marinepark.

«I januar presenterte NHO Nærings-NM, rapporten som viser hvordan næringslivet gjør det i hvert enkelt fylke, region og kommune. Nedre Glomma regionen skårer høyt på antall nyetablerte bedrifter. bedrifter, men lavt på å skape nye arbeidsplasser. Et næringsliv som vokser og skaper verdier er avgjørende for et bærekraftig lokalsamfunn.

I Norge er det vanskelig å starte opp industrivirksomhet. Uten politisk overstyring ville Nexans satsing på Øra måttet vike for hensynet til fri sikt fra og mot Kongsten Fort! Bedriftsøkonomisk må man ta hensyn til at lønnsnivået i Norge er 69 % høyere enn snittet i Europa. De Østlige EU-landene har ned mot 10 % av våre lønnskostnader og de har gode ordninger for etablering av arbeidsplasser. Og de tar godt i mot fremmede som ønsker å investere.

Med 5 % arbeidsledighet og ca. 5000 som arbeidspendler ut fra Nedre Glomma, trenger vi sårt flere arbeidsplasser. Vi trenger å skape nærmere 15 % flere arbeidsplasser! Gründere, konseptutviklere eller investorer – alle som vil satse er viktige for Fredrikstad!

Nautilus møte 5. februar 2014

Mange møtte på morgenmøtet for å høre om næringsutviklingsprosjektet Nautilus Marinepark.

Onsdag 5. februar presenterte vi marinparkprosjektet Nautilus på Litteraturhuset. Nautilus ble presentert som helårsdrevet aktivitetspark hvor både voksne og barn vil finne engasjerende og spennende tilbud. Parkkonseptet vil skille seg fra akvarier gjennom et bredt opplevelsesprogram som i dag er unikt i Nordisk sammenheng. For de eventyrlystne vil det bli mulig å oppleve parken under vann, høyt oppe i trekronen eller i en av parkens spektakulære multimedieanlegg. Tematikken i parken vil knytte seg til verdens hav- og regnskogressurser, viktige globale ressurser som er under betydelig press. Parken har derfor en viktig samfunnsagenda utover underholdning. Parken skal også ta for seg regionale kvaliteter som for eksempel Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Mer enn 80 tilhørere hørte hvor langt prosjektet har kommet. Det er fortsatt risiko for at det ikke blir realisert, men alle forstod at dette vil bety mye for byen! De så at Nautilus er mulig å realisere, men det vil kreve lokalt engasjement. Industrielle investorer forventer at lokalsamfunnet deltar selv, for å vise at de tror på egen by og løftekraft! Erik Heims arbeidsmetodikk, utholdenhet og kontaktnett kan gjøre det mulig.

Terje Formoe uttalte på Fredrikstadkonferansen for 4 år siden at vi må skape attraksjoner med tyngde, for selv i Karibien klarer de ikke å selge bare på sol og natur. Derfor hadde han dialog om å eksportere Kaptein Sabeltann til Karibien.

Mange har uttalt seg negativt om Nautilus – også Fredriksstad Blad, uten egentlig å forstå prosjektet, dets betydning og muligheter.
Snakker vi ned nye initiativ, tenderer vi mot at mulighetene forsvinner. For kapital styres av psykologi! Vi bidrar dermed til at Fredrikstad ikke får den kontinuerlige fornyelsen alle byer trenger. Men hvorfor skal investorer og gründere bidra til noe ingen vil ha?

Nautilus prosjektet går nå fra å være et næringsutviklingsprosjekt til et tidlig-fase forretningskonsept som det skal lønne seg å investere i. Det spanske konsernet Parques Reunidos som driver mer enn 70 opplevelsestilbud verden over, blant annet Tusenfryd, har inngått intensjonsavtale. Regnskogfondet er med for å se på mulighetene for samarbeid. Markedsanalysene indikerer et besøkspotensial på 380-420.000 besøkende i året. De forretningsmessige aspektene skal konkretiseres ytterligere i 2014. Lokale ringvirkninger av prosjektet kan være enorme. Prosjektet trenger mindre enn 1 million kroner fra lokalt næringsliv enten som sponsor eller som aksjonær for å komme gjennom neste fase. Interesserte må selv vurdere investeringen, men vær ikke i tvil om at et realisert Nautilus vil være et tidsskille for Fredrikstad.

Fredrikstad Næringsforening arbeider for å samle distriktets positive krefter i et lønnsomt fellesskap til glede for bedrifter og samfunn. Engasjement og stolthet er mye morsommere enn likegyldighet og nedsnakking. Næringslivets helter er spesielt velkomne!»

Lukk